P O P I S   I Z L O Z B I

1970. god.

"SICEVO 70", Paviljon u Tvrdjdavi, 13.10. - 25.10.
GRADIMIR PETROVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 25.11. - 8.12.
OKTOBARSKI SALON, izbor sa Oktobarskog salona u Beogradu; Paviljon u Tvrdjavi; 22.12. - 10.01. 1971.

1971. god.

AMERICKA GRAFIKA- Novi pravci, sala doma mladih, 07.06. - 20.06.
KOSOVSKI UMETNICI, slike, hol Doma JNA,  21.06. - 02.07.
SICEVO 71; Paviljon u Tvrdjavi; 26.11. - 15.12.
LIKOVNI UMETNICI NOVOG SADA, SLIKE I SKULPTURE; Paviljon u Tvrdjavi; 22.12. - 04.01.1972.

Galerija savremene umetnosti je u saradnji sa kulturnim centrom iz Beograda organizovala izlozbu "Likovni umetnici Nisa"u Galeriji Kulturnog centra u Beogradu u trajanju od 25.01. do 10.02. 1971. god.

1972. god.

MILAN KONJOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.01. - 20.01.
MICA POPOVIC, slike; Paviljon u Tvdjavi; 109.02. - 05.03.
OTO LOGO, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 19.04. - 06.04.
AMERICKA GRAFIKA; Paviljon u Tvrdjavi; 19.04. - 06.05.
OLJA IVANJICKI, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 12.05. - 0-7.06.
LIKOVNI UMETNICI KRUSEVCA, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 12.06. - 30.06.
OD FANTASTIKE DO NADREALIZMA U SRPSKOM SLIKARSTVU, slike iz Fonda Muzeja savremene umetnosti u Beogradu; Paviljon u Tvrdjavi; 01.09. - 12.09.
PEDJA MILOSAVLJEVIC, slike i kolazi; Paviljon u Tvrdjavi; 15.09. - 08.10.
SICEVO 72; Paviljon u Tvrdjavi; 13.10. - 05.11.
SRPSKA ARHITEKTURA OD 1900 DO 1970 GODINE, autor izlozbe arh. Zoran Manevic, zgrada Univerziteta, 27.10. - 09.11.
LAZAR VUJAKLIJA, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.11. - 03.12.
LIKOVNI UMETNICI KRAGUJEVCA, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 06.12. - 20.12.

Galerija savremene umetnosti iz Nisa je u saradnji sa Kulturnim centrom iz Beograda organizovala izlozbu umetnicke kolonije "SICEVO 71" u Galeriji Kulturnog centra u Beogradu, otvaranje izlozbe bilo je 13. januara 1972. godine.

1973. god.

LIKOVNI UMETNICI NISA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 09.01. - 20.01.
ANRI BRETON "Lice Francuske", fotografije; Paviljon u Tvrdjavi; 22.01. - 04.02.
MATERIJAL 73 - NOVI VIDOVI VIZUELNE KOMUNIKACIJE", ucesnici: M. Abramovic, S. Milojevic - Era, Z. Popovic, R. Todosijevic, G. Urkom i N. Papirovic; Paviljon u Tvrdjavi; 20.02. - 06.03.
GRAFICKA SEKCIJA ULUS-A, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 09. 03. - 30.03.
DESING NIS 73, slike, crtezi i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 27.04. - 17.05.
MIRA JURISIC, crtezi i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 21.05. - 15. 06.
PARTIZANSKA GRAFIKA, izlozba reprodukcija; Paviljon u Tvrdjavi; 04.07. - 14.07.
MLADEN SRBINOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 20.09. - 05.10.
"SICEVO 64 - 73", izbor radova koji su ostali u Fondu Galerije kao otkupi ili pokloni dosadasnjih ucesnika Kolonije; Paviljon u Tvrdjavi; 12.10. - 30.10.
MILICA ZORIC, tapiserije; Paviljon u Tvrdjavi; 09.11. - 30.11.
AFRICKA UMETNOST, foto reprodukcije; Paviljon u Tvrdjavi; 04.12. - 18.12.
SAVA SUMANOVIC, izlozba slika nastalih od 1932. do 1942.; Paviljon u Tvrdjavi; 22.12. -12.01. 1973. Realizovano u saradnji sa Galerijom "Sava Sumanovic" iz Sida.

Tokom godine izlozbe "likovni umetnici Nisa" bila je preneta u Kragujevac / od 25. januara /  i Krusevac / od 15. marta /.

1974. god.

LIKOVNI UMETNICI PRISTINE, slike, skulpture i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 23.01. - 10.02.
PERSPEKTIVE I, slike, ucesnici: Mirijana Morsic, Slobodanka Matic, Ljubica Mrkalj, Josip Sledjic, Titko Cadje, salim Obralic, Vladimir Pejevic, Kemal ramujkic i Slobodan Stoiljkovic; Paviljon u Tvrdjavi; 15.02. -01.03.
IZ FONDA GALERIJE SAVREMENE UMETNOSTI U NISU, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 08.03. - 15.03.
JAGODA BUJIC, tapiserije; Paviljon u Tvrdjavi; 18.03. - 10.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA, slike, skulpture grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 19.04. -05.05.
NOB U DELIMA UMETNIKA JUGOSLAVIJE, slike i skulpture iz fonda Galerije Doma JNA iz Beograda; Paviljon u Tvrdjavi; 09.05. - 25.05.
RADOMIR ANTIC, slike i tapiserije; Paviljon u Tvrdjavi; 02.06. - 15.06.
MOMCILO MITIC (slike) I NIKOLA ANTOV (skulpture); Paviljon u Tvrdjavi; 27.09. - 10.10.
"SICEVO 74"; Paviljon u Tvrdjavi; 10.10. - 30.10.
SAMOUKI LIKOVNI UMETNICI, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 08.11. - 17.11. Radovi iz fonda Galerije samoukih likovnih umetnika iz Svetozareva.
IVAN VUCKOVIC, slike, crtezi i karikature; Paviljon u Tvrdjavi; 25.11. - 11.12.
PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN "NIS 74"; Paviljon u Tvrdjavi; 18.112.1974. - 05.01.1975.

Galerija savremene umetnosti Nis je u okviru kulturne saradnje gradova bila suorganizator izlozbe "Likovni umetnici Nisa" u Domu JNA u Pristini od 09.01. do 20.01.1974. god. Takodje je tokom oktobra i novembra u velikim niskim preduzecima (MIN, Fabrika duvana, Niteks, djuro Salaj, EI) organizovala izlozbe reprodukcija vezane za pojedine zanrove (pejzaz, portret, mrtva priroda, akt).

1975. god.

LAZAR VOZAREVIC, slike i crtezi iz fonda Galerije "Lazar Vozarevic" u Sremskoj Mitrovici; Paviljon u Tvrdjavi; 15.01. - 05.02.
NIKOLAJ MORGULJENKO, retospektivna izlozba; Paviljon u Tvrdjavi; 11.02. - 20.02.
KRSTO HEGEDUSIC, ciklus "Bitka na Sutjesci", izlozba kartona za freske u Spomen domu Tjentiste; Paviljon u Tvrdjavi; 04.03. - 28.03.
HALIL TIKVESA, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 01.04. - 20.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA, slike skulpture, grafike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 25.04. - 14.05.
NOB U DELIMA JUGOSLOVENSKIH GRAFICARA, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 15.05. - 30.05.
LIKOVNO STVARALASTVO SRBIJE 1974. - 1975., izlozbu pripremilo Udruzenje likovnih umetnika Srbije; Paviljon u Tvrdjavi; 19.06. - 07.07.
LIKOVNI UMETNICI IZ KRAJOVE, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 09.10. - 13.10.
"SICEVO 75; Paviljon u Tvrdjavi; 13.10. - 05.11.
PERSPEKTIVE III, pripremljeno u sardnji sa Galerijom kod Pozorista iz Beograda; Paviljon u Tvrdjavi; 10.11. - 08.12.
ALEKSANDAR ZARIN, retospektivna izlozba skulptura; Paviljon u Tvrdjavi; 12.12.1975. - 12.01.1976.

1976. god.

BOGDAN BOGDANOVIC, ciklus "Znamen polja protomajstora Bogdana", crtezi i fotografije; Paviljon u Tvrdjavi; 16.01. - 10. 02.
MIROSLAV ANdjELKOVIC, slike I MIODRAG ANdjELKOVIC, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 16.02. -05.03.
PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN "NIS 76"; Paviljon u Tvrdjavi; 10.03. - 05.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 20.04. - 10.05.
BOSKO PETROVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 16.05. -05.06.
MIODRAG NAGORNI, slike, crtezi i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.06. - 30.06.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-a, 49 dela-reducirane izlozbe iz Paviljona "Cvjete Zuzoric" u Beogradu; Paviljon u Tvrdjavi; 03.07. - 30.07.
MIODRAG djORdjEVIC, ciklus "Radjanje mealopolisa", fotografije; Paviljon u Tvrdjavi; 03.09. - 30.09.
SICEVO 76; Paviljon u Tvrdjavi; 12.10. - 21.10.
DZAFET DZAFO, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.11. - 21.11.
ULUPUDS 25, Dela primenjene umetnosti; Paviljon u Tvrdjavi; 20.12. - 31.12.

Galerija savremene umetnosti iz Nisa je u oktobru priredila izlozbu "Pejzaz sicevacke klisure" (iz fonda Kolonije) u holu Gimnazije u aleksincu. U okviru kulturne saradnje gradova izlozba "Likovni umetnici nisa" bila je priredjena u Krusevcu (Galerija umetnosti 16.11. do 30.11. 1976.), dok je u okviru manifestacije "Susreti jugoslovenskih Kolonija" izbor dela iz fonda Sicevacke kolonije bio prikazan u subotici od 16.12.1976. - do 30.01.1977. god.

1977. god.

DRAGAN I ZORICA KOSTIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 11.01. - 13.02.
UMETNICKA KOLONIJA BACKA TOPOLA, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 02.03. - 27.03.
OBLICI NEFIGURATIVNOG SLIKARSTVA U SAVREMENOJ JUGOSLOVENSKOJ UMETNOSTI, izlozbu priredio Muzej savremene umetnosti iz Beograda; Paviljon u Tvrdjavi; 05.04.- 25.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 28.04. -29.05.
BRANKO MILJUS, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 15.06.-27.06.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-A, reducirana izlozba iz paviljona "Cvjete Zuzoric"; Paviljon u Tvrdjavi; 28.06.18.07.
JELISAVETA SOBER POPOVIC, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 15.09. - 08.10.
SICEVO 77; Paviljon u Tvrdjavi; 15.10.-05.11.
DRAGAN DROBNJAK I NENAD MLADENOVIC, staklo i fotografije; Paviljon u Tvrdjavi; 08.11. - 04.12.
KOSTA ANGELI RADOVANI, skulpture, sala Narodnog muzeja, 06.12.-26.12.77. Izlozba realizovana u saradnji sa manifestacijopm "Mermer i zvuci" iz Arandjelovca.
GRUPA A, slike, skulpture i grafike, ucesnici: Miroslav i Miodrag andjelkovic, Milena Krsmanovic, Krstic Vladimir, Dusan Markovic, Zorica Tasic, Stanka Todorovic, Tomislav Todorovic; Paviljon u Tvrdjavi; 06.12. - 18.12.
MARIJA TISMA I ANTE MARINKOVIC, tapiserije i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 24.12.77.-12.01.78.

1978. god.

GRUPA "LADA", slike, skulpture, grafike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 17.01. -03.02.
DJORDJE MACUKANOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 08.02.-25.02.
VELIZAR KRSTIC, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 02.03.-14.03.
SIMA CEMERIKIC, slike, sala Narodnog muzeja, 16.03.-02.04.
DIZAJN U SRBIJI 78 I PRIMENJENA UMETNOST NIS 78; Paviljon u Tvrdjavi; 22.03.-20.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi;27.04-11.05.
KOSA BOKSAN, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 16.05.-05.06.
ZLATNO PERO, Jugoslovenska ilustracija sa gostima iz inostranstva; sala Narodnog muzeja i Salon 77; 15.05.-01.06.78. Organizovano u saradnji sa ULUPUDS-om.
CRTEZ I MALA PLASTIKA; Paviljon u Tvrdjavi; 09.06.-19.06.
TOMA PETROVIC, crtezi i slike; Paviljon u Tvrdjavi; 22.09.-08.10.
SICEVO 78; Paviljon u Tvrdjavi; 12.10.-03.11.
BAJSA RAJCEVIC, skulpture - objekti; Paviljon u Tvrdjavi; 27.11.-11.12.
STOLE STOJKOVIC, slike, ; Paviljon u Tvrdjavi; 20.12.-06.01.

1979. god.

DOBRINKA KUSTIC BELJIC, ciklus "Indija koju volim", slike; Paviljon u Tvrdjavi; 07.03.-20.03.
DESIGN NIS 79, dela primenjene umetnosti; Paviljon u Tvrdjavi; 22.03.-03.04.
REDZEP FERI, slike i crtezi, ; Paviljon u Tvrdjavi; 10.04.-19.04.
APRILSKI SUSRETI, povodom proslave 30 godina rada Umetnicke Skole "djordje Krstic; Paviljon u Tvrdjavi; 20.04.-03.05.
LIKOVNI UMETNICI NISA, sloike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 08.05.-13.05.
NOVOSADSKI PLAKAT, plakati; Paviljon u Tvrdjavi; 14.05.-21.05.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-a, slike skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 1906.-01.07.78. Realizovano u saradnji sa ULUS-om i Paviljonom "Cvjeta Zuzoric"
SRETEN BABIC, slike; salon 77; 11.07.-18.08.
RADOMIR ANTIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 01.09.-30.09.
SICEVO 79; Paviljon u Tvrdjavi; 12.10.-25.10.
GRUPA "LADA", slike, skulpture, grafike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 26.10.-05.11.
ULUPUDS 2 I "DETE 79", dela primenjene umetnosti i dizajna; Paviljon u Tvrdjavi; 10.11.-19.11.
VINKO GRDAN, retrospektivna izlozba slika; Paviljon u Tvrdjavi; 21.11.-03.12.

Tokom juna u velikim niskim preduzecima /MIN, Elektronska industrija, Niteks, DID/ priredjena je izlozba reprodukcija "Zanrovi u slikarstvu".

1980. god.

ALBREHT DIRED, izlozba reprodukcija organizovana u saradnji sa Republickim zavodom za medjunarodnu naucnu, prosvetnu i kulturnu saradnju; Paviljon u Tvrdjavi; 11.01.-23.01.
DIZAJN U SRBIJI 80. organizovano u sardnji sa ULUPUDS-om; Paviljon u Tvrdjavi; 18.02.-05.03.
LIKOVNI UMETNICI NISA 1970.-1980., radovi iz fonda Odseka za savremenu umetnost Narodnog muzeja; Paviljon u Tvrdjavi; 28.03.-14.04.
DJORDJE BOSKOVIC, ciklus "Mrtve prirode", grafike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 15.04.-28.04.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUSA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 29.04.-11.05.
NOVE AKTIVACIJE MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI IZ BEOGRADA, slike autor izlozbe istoricar umetnosti Dragoslav djordjevic; Paviljon u Tvrdjavi; 25.06.-05.07.
DOBRIVOJE IVANKOVIC, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 10.09.-22.09.
ALEKSANDAR SAKIC, ciklus "djavolja varos", crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 26.09.-22.09.
SICEVO 80; Paviljon u Tvrdjavi; 13.10.-28.10.
PROLECNA IZLOZBA ULUSA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 07.11.-17.11. Realizovano u saradnji sa Paviljonom "Cvjeta Zuzoric"
MILE RADICEVIC, graficki dizajn; Paviljon u Tvrdjavi; 19.11.-02.12.

1981. god.

IZ BEOGRADSKIH ATELJEA, slike, 28 izlagaca, ; Paviljon u Tvrdjavi; 11.02.-11.03.
ZENE SLIKARI SRBIJE; Paviljon u Tvrdjavi; 08.03.-19.03.
100 PORTRETA GALERIJE PORTRETA IZ TUZLE; Paviljon u Tvrdjavi; 20.03.-10.04.
CEDOMIR KRSTIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 13.04.-25.04.
ZORAN PAVLOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 28.04.-11.05.
MIODRAG BATA MIHAJLOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 13.05.-23.05.
RADENKO MISEVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 25.05.-07.06.
OTO BEKMAN, kompjuterska grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 08.06.-15.06.
KINESKO SLIKARSTVO, ; Paviljon u Tvrdjavi; 16.06.-01.07.
NOB U DELIMA LIKOVNIH UMETNIKA JUGOSLAVIJE, u cast proslave cetrdesetogodisnjice Ustanka; Paviljon u Tvrdjavi; 03.07.-25.07.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUSA, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 02.08.-01.09.
LIKOVNO STVARALASTVO TUZLE; Paviljon u Tvrdjavi; 12.09.-22.09.
ZA UMERENI GRAD, urbanisticki radovi; Paviljon u Tvrdjavi; 23.09.-01.10. Izlozbu priredio Centar za planiranje urbanistickog razvoja - Beograd projekt.
SVETA ARSIC BASARA, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 03.10.-13.10.
SICEVO 81; Paviljon u Tvrdjavi; 14.10.-01.11.
DOBITNICI VELIKOG PECATA, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 02.11.-20.11. realizovani u saradnji sa Galerijom grafickog kolektiva.
PRIMENJNA UMETNOST I DIZAJN NIS 81; Paviljon u Tvrdjavi; 27.11.-12.12.
VLADA TODOROVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 15.12.-28.12.

Galerija savremene likovne umetnosti iz Nisa je u saradnji sa Umetnickom gaelerijom iz Krusevca priredila izlozbu "Izbor iz fonda sicevacke likovne kolonije 1964.-1980." u Krusevcu u trajanju od 03. do 18. novembra 1981.

1982. god.

IZBOR SA "OKTOBARSKOG SALONA", slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 06.01.-26.01.
IVAN FELKER, skulpture; salon 77; 26.01.-09.02.
MOMA MITIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 01.02.-15.02.
ENFORMEL U BEOGRADU, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 23.02.-05.03.
DZIM KEJV, grafike; salon 77; 20.02.-05.03.
DIJANA STOJANOVIC, crtezi; Salon 77; 08.03.-20.03.
ALEKSANDAR CVETKOVIC I BOZIDAR DAMNJANOVSKI, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 12.03.-30.03.
ZORAN JOVANOVIC, karikature; Paviljon u Tvrdjavi; 06.04.-26.04.
MILJENKO BOSANAC, slike i crtezi; Salon 77; 06.05.-25.05.
EDO MURTIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 14.05.-24.05.
MUZEJSKA IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA NISA CLANOVA ULUS-a, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 25.05.-10.06.
STRUMICKA LIKOVNA KOLONIJA, slike; Salon 77; 01.06.-15.06.
MOSA djENIC, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 11.06.-26.06.
RADOMIR DAMNJANOVIC, crtezi; Salon 77; 16.06.-27.06.
ALEKSANDAR SAKIC, ciklus "djavolja varos", skulpture; salon 77; 28.06.-15.07.
PRVA SMOTRA LIKOVNIH AMATERA NISA, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 28.06.-10.07.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-a, slike; Paviljon u Tvrdjavi; i grafike; Salon 77; 13.07.-01.08.
UMETNICI IZ MOSTARA; Paviljon u Tvrdjavi; 09.08.-25.08.
RADNI MATERIJAL IZ SICEVA, crtezi i skice; Salon 77; 09.08.-23.08.
MAJSKA IZLOZBA GRAFIKE BEOGRADSKOG KRUGA, u sardni sa Galerijom grafickog kolektiva iz Beograda; Paviljon u Tvrdjavi; 01.09.-15.09.
BOZA ILIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 16.09.-01.10.
DRAGANA STANIMIROVIC, pasteli; Salon 77; 12.09.27.09.
GRUPA ER - LJILJANA JORDAN I BOGOLJUB ERCEVIC, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 01.10.-13.10.
MILOS MILINKOVIC, akvareli nastali u logoru u Nemackoj, salon 77; 13.10.-23.10.
SICEVO 82; Paviljon u Tvrdjavi; 14.10.-26.10.
BRANKO RUZIC, skulptura; Paviljon u Tvrdjavi; 27.10.-10.11.
Zivko djak, GRAFIKE, SALON 77; 25.10.-15.11.
ULUPUDS NIS 82, dela primenjene umetnosti i dizajna; Paviljon u Tvrdjavi; 11.11.-24.11.
SVET KERAMIKE; Salon 77; 16.11.-24.11.
PETAR MAZEV, slike; Paviljon u Tvrdjavi; gvasevi i crtezi u Salonu 77; 25.11.-13.12.
MARIJANA MULJEVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 13.12.-24.12. usaradnji sa galerijom "Galzenica" iz Velike gorice.
KOLONIJA U LUCERNU, slike; Salon 77; 22.12.82.-10.01.83.
RETROSPEKTIVA IVANA TABAKOVICA, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 25.12.82.-15.010.83. DEO VELIKE RETROSPEKTIVE KOJU JE PRIREDIO MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI IZ BEOGRADA.

1983. god.

MILIJA GLISUIC, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 26.01.-20.02.
IZ FONDA GALERIJE U LUCERNU, slike; Salon 77; februar
JAGODA BEADER MARICIC, slike; salon 77; 01.03.-12.03.
MARKO CELABONOVIC, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 02.03.-16.03.
IGOR DRAGICEVIC, grafike; salon 77; 14.03.-25.03.
GRAFICKI TRENUCI U SLOVENIJI, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 18.03.01.04.
DRAGAN MOMCILOVIC, crtezi; Salon 77; 25.03.-03.04.
NOVOPRIMLJENI CLANOVI ULUS-a; Paviljon u Tvrdjavi; 04.04.-16.04.
VOJA RADOJICIC, slike; Salon 77; 05.04.-14.04.
MIODRAG NAGORNI, slike, grafike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 18.04.-03.05.
VELJKO MILJKOVIC, ciklus "Razaranje psihe", crtezi; salon 77; 20.04.-15.05.
TODOR STEVANOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 09.05.-24.05.
BRANKO CONIC, grafike; Salon 77; 16.05.-31.05.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUS-a, slike, skulpture i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 01.06.-14.06.
DUSAN MARKOVIC, skulpture; Salon 77; 03.06.-20.06.
ZORAN JOVANOVIC DOBROTIN, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 15.06.-25.06.
DRUGA SMORTA LIKOVNIH AMATERA NISA, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 27.06.-09.07.
SLOBODAN POPOVIC, crtezi; salon 77; 28.06.-15.07.
SKRIPTURA 71-83, izdavaca Wilhelma Kumma iz Ofembaha; Paviljon u Tvrdjavi; 18.07.-01.08.
IZBOR IZ FONDA GALERIJE, slike; Salon 77; 21.07.-21.08.
ANNE BREIVEK iz Norveske, grafike; Salon 77; 29.08.-05.09.
MIROLJUB KOSTIC 'OD IDEJE DO REALIZACIJE', izlozba dizajna, Salon 77; 06.09.-13.09.
DRAGOJLA VUKADINOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 14.09.-26.09.
NIKOLA ANTOV, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 27.09.-11.10.
SICEVO 83; Paviljon u Tvrdjavi; 14.10.-30.10.
NAS GRAD, fotografije; Salon 77; 01.10-15.10.
MILAN STANOJEV, grafike; Salon 77; 21.10.-05.11.
MIHAJLO RAKITA, crtezi i kolazi, salon 77, 08.11.-20.11.
STOLE STOJKOVIS, slikev 09.11.-23.11.
GODISNJA IZLOZBA ULUPUDS-a NIS 83, primenjena umetnost i dizajn; Paviljon u Tvrdjavi; 25.11.-13.12.
SAVREMENA SVEDSKA GRAFIKA, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 22.12.-08.01.84.

1984. god.

LIKOVNI UMETNICI PRISTINE; Paviljon u Tvrdjavi; 11.01.-25.01.
KONCEPT U SLICI, autor izlozbe Aleksandar Bogojevic; Paviljon u Tvrdjavi; 26.01.-11.02.
NUSRET SALIHAMIDZIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 13.02.-28.02.
VOJO TATAR, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 01.03.-15.03.
MILICA VUCKOVIC, grafika, Salon 77; 05.03.-15.03.
JADRANKA FATUR, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 16.03.-02.04.
GMITAR OBRADOVIC, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 16.03.-0.04.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-a; slike,, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; salon 77; i bivsa Sinagoga; 02.04.-15.04. Izlozba je preuzeta iz Umetnickog paviljona "Cvjeta Zuzoric"
MIROSLAV SUTEJ, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 20.04.-06.05.
ZLATKO KAUZLARIC ATAC, slika, grafika, crtezi i scenografija; Paviljon u Tvrdjavi; 08.05.-20.05. realizovano u sardnji sa galerijom iz Koprivnice.
NORVESKO SLIKARSTVO XIX I XX VEKA; Salon 77; 15.05.24.05.
DUSAN djOKIC, crtezi; Salon 77; 24.05-15.06.
VENIJA VUCINIC I ZIVOJIN TURINSKI, skulpture i slike; Paviljon u Tvrdjavi; 25.05.-09.06.
TRECA SMOTRA LIKOVNIH AMATERA NISA; Paviljon u Tvrdjavi; 11.06.-15.06.
NOVICA JOCIC, skulpture, Salon 77; 20.06.-07.07.
GODISNJA IZLOZBA NISKIH UMETNIKA CLANOVA ULUS-a, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 19.06.-02.07.
CETRDESET NOVIH DELA IZ FONDA GSLU; Paviljon u Tvrdjavi i  Salon 77; 20.07.-20.08.
OLGA MILIC, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 27.08.-09.09.
DUSAN MIKONJIC, grafike; Salon 77; 07.09.-27.09. realizovano u saradnji sa galerijom grafickog kolektiva iz Beograda.
TADEUS LAPINSKI IZ SAD, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.09.-01.10.
RATKO LALIC, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 01.10.-12.10.
SA SIMPOZIJUMA "MERMER I ZVUCI', keramika, Salon 77; 11.10.-19.10.
SICEVO 84; Paviljon u Tvrdjavi; 13.10.-05.11.
TOMISLAV PETROVIC, slike i crtezi; salon 77; 19.10.-01.11.
DOBRI STOJANOVIC, grafike; Salon 77; 02.11.-20.11.
MLADI HRVATSKI KIPARI, skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 14.11.- 26.11. realizovan u sardnji sa Umetnickim salonom iz Splita, galerijom "Galzenica" iz Velike Gorice, Galeroijom likovnih umetnosti iz Osjeka i Gardskim muzejem iz Karlovca.
LJUBOMIR IVANOVIC, grafike; Salon 77; 26.11.-11.12.
GODISNJA IZLOZBA ULUPUDS-a NIS 84, primenjena umetnost i dizajn; Paviljon u Tvrdjavi; 27.11.-11.12.
ALEKSANDAR djONOVIC, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 17.12.-30.12.

Galerija savremene likovne umetnosti je izlozbu Milice Vuckovic prenela u preduzece Elektronske industrije, takodje je tokom godine priredjivakla izlozbe u galeriji u niskoj banji (Miroslav Sutelj, Dusan djokic, Olga Milic i Ljubomir Ivankovic).

1985. god.

MIROSLAV ARSIC, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 19.02.-03.03.
ZENE UCESNICI KOLONIJE U SICEVU 1964-1984., slike; Salon 77; 08.03.-25.03.
MIODRAG ROGIC, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 11.03.-25.03.
MILIC STANKOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 26.03.-10.04.
ALEKSANDAR SAKIC, crtezi; salon 77, 29.03.-20.04.
BOGDAN BORCIC, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 15.04.-24.04.
SAM HASKINS, umetnicke fotografije; Salon 77; 22.04.-29.04. u saradnji sa USUF-om Nis.
DJO IN FAN, slike i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 26.04.-10.05.
MILUTIN KOPANJA, slike, Salon77, 29.04.13.05.
NISNI KRASNICI, grafika; Salon 77; 14.05.-01.06.
POLJSKA GRAFIKA MINIJATURE, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 16.05.-30.05.
LJILJANA STOJANOVIC, grafike, Salon 77; 03.06.-18.06.
GODISNJA IZLOZBA ULUSA NIS, slike, skulpture i crtezi; Paviljon u Tvrdjavi; 20.06.-05.07.
ENRIC BALANGIE, grafike; Salon 77; 27.06.10.07.
MAJSKA IZLOZBA GRAFICKOG KOLEKTIVA, grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 10.07.-25.07. usaradnji sa Galerijom Grafickog kolektiva iz Beograda.
RADOVAN KRAGULJ, grafika; Salon 77; 10.07.-25.07.
JUBILARNA IZLOZBA ULUS-a, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; Salon 77 i bivsa Sinagoga; 29.06-29.07.
MILIVOJE BOGOSVLJEVIC, skulpture; Salon 77; 26.08.-10.09.
GABOR SLIAdjI, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 30.08.-14.09.
RADOSLAV TADIC ; Paviljon u Tvrdjavi; 16.09.-01.10.
BOZIDAR PRODANOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 01.10.-13.10.
SVET KERAMIKE SA SIMPOZIJUMA "MERMER I ZVUCI", keramika; salon 77; 09.10.-25.10.
SICEVO 85, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 14.10.26.10.
RADOMIR ANTIC,        slike; Paviljon u Tvrdjavi; 29.10.-13.11.
BIJANALE AKVARELA JUGOSLAVIJE; Paviljon u Tvrdjavi, salon 77 i bivsa Sinagoga i spomen dom "Mija Sanimirovic"; 14.11.-27.11.
DESIGN NIS 85, primenjana umetnost i dizajn; Paviljon u Tvrdjavi; 28.11.-07.12.

1986. god.

BOSKO KARANOVIC I STUDENTI 1950 - 1983., garafike; Paviljon u Tvrdjavi; 13.01.-02.02. u saradnji sa Domom kulture "Studentski grad" iz Beograda
ZORAN FURUNOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 03.02.-20.02.
ALEKSANDAR RAFAJLOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 21.02.-15.03.
ZORA NIKEZIC, slike i nakit, salon 77; 28.02.-15.03.
PETAR SPASIC, slike, salon 77; 20.03.-10.04.
TRAJKO STOJANOVIC KOSOVAC, grafika; Paviljon u Tvrdjavi; 21.03.-10.04.
VLADIMIR JANKOVIC, crtezi, salon 77; april
DRAGAN PESIC, fotografije, salon 77; 8.04.-12.05.
MAJSKA IZLOZBA CLANOVA ULUSA NIS 86, slike, skulpture i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 29.04.-13.05.
MIODRAG DADO djURIC IZ ZBIRKE CEDE ERDENICA, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 14.05.-30.05.
RUZICA BEBA PAVLOVIC, slike, sala bivse Sinagoge, 16.05.-30.05.
DUSAN SUKLETOVIC, grafike, salon 77; 28.05.-16.06.
VELIZAR KRSTIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 30.05.-11.06.
WANG HUIQIN iz Ljubljane, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 17.06.-02.07.
VERA ZARIC, grafika, salon 77; 19.06.-04.07.
GODISNJA IZLOZBA ULUPUDS-a SRBIJE, primenjena umetnost i dizajn; Paviljon u Tvrdjavi; 03.07.-20.07. Preuzeto iz Paviljona "Cvjeta Zuzoric'
GRUJICA LAZAREVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 22.07.-04.08.
RAKASI CABA iz Madjarske, grafike, Salon 77; 23.07.-05.08.
SLAVOLJUB VAVA STANKOVIC, skulpture; salon 77, 05.08.20.08.
DRAGOLJUB MITIC, slike; salon 77; 06.08.20.08.
DUSAN JOVANOVIC, slike; Paviljon u Tvrdjavi; 20.08.-04.09.
BEOGRADSKI GRAFICKI KRUG, grafika, Salon 77, 21.08.-07.09. realizovano u saradnji sa Galerijom grafickog koklektiva iz Beograda.
MIROSLAV I MIODRAG ANdjELKOVIC, slike i grafike; Paviljon u Tvrdjavi; 05.09.-28.09.
NIKOLIC VLASTIMIR, slike, salon 77; 08.09.-25.09.
GRUPA LADA, slike i skulpture; Paviljon u Tvrdjavi; 29.09.-13.10. u saradnji sa Narodnim mmuzejem iz Krusevca.
ZVONIMIR PLISKOVAC /slike Salon 77,25. 09.-l0.l0.
SICEVO 86 /Paviljon u Tvrdjavi, 14. l0-30.l0.
IVAN KUSANIC /karikature,Salon 77,17.10.-03.11.
NENAD MLADENOVIC /umetnicke fotograf ije,Paviljon u Tvrdjavi, 03. 11. -21. 11.
EDVINA ROMANOVIC /crtezi,Salon 77, 04.11-20.11.
"OSAM PUTA SEST" - selektor izlozbe Vlado Buzancic /slike, skulpture i grafike,Paviljon u Tvrdjavi,17.11.-02.12. u saradnji sa Galerijom iz Arandjelovca,Galerijom umetnosti iz Pristine, Muzejom olimpijskih igara iz Sarajeva i Centrom za kulturu iz Zagreba        
METAFIZIKA I PSIHOLOGIJA SLIKE /ucesnici Popovic,Krstic, Konjovic i Antic, bivsa Sinagoga,21.11.-l0.l2.
SVET KERAMIKE / 33 jugoslovenske smotre "Mermer i zvuci" iz Arandjelovca, Salon 77,02.12.-15.12.
ULUPUDS REGIONA NlS / primenjena umetnost i dizajn,Paviljon u Tvrdjavi, 03.12. 20.l2.

1987.god.

MEJL ART "Privatni zivot" /medjunarodna izlozba, suorganizatori:UPIDIV-Novi Sad Galerija likovne umetnosti Osijek,Likovna jesen-Sombor,Likovni susret-Subotica,Zavicajni muzej-Ruma, Galerija "Lazar Vozarevic"-Sremska Mitrovica,galerija "Nadezda Petrovic" Cacak i GSLU Nis, Paviljon u Tvrdjavi, 14. 01.
NEVENA HADZI JOVANCIC /bojene skulpture i objekti, Salon 77, 09.03.-27.03.
MISA PAVlCEVIC ciklus "Krovovi Kotora" /crtezi, Salon 77,
NIVES KAVURIC /slike, Paviljon u Tvrdjavi, 17.04.-05.05.
DRAGOLJUB STANKOVIC /slike, Salon 77, 20.04.-03.05.
MAJSKA IZLOZBA ULUS-a NIS /slike, skulpture i grafike,Paviljon u Tvrdjavi, 04.05.-17.05.
MILOVAN KRSTIC /skulpture, Paviljon u Tvrdjavi,18.05.-01.6.
ENES MUNDZIC /grafike,Salon 77,11.05.-20.05.
VESNA PANTELIC /slike, Salon 77, 20.05.-l5.06
RADOMIR ANTIC ciklus-"Vuku u pocast" /slike,Paviljon u Tvrdjavi,11.06.-24.06.
DJOKIC MILORAD MLADJI /slike,Salon 77,17.06.-28.06.
SESTA SMOTRA LIKOVNIH AMATERA /Paviljon u Tvrdjavi, 25.06.-07.07.        
SKULPTURA MAKONDE /AFRIKA/ iz privatne kolekcije Branislava Vukovica /skulpture, Salon 77 29.06.-08.07.
ALEKSANDAR LUKOVIC/grafike i crtezi, Salon 77,09.07.-27.07
Realizovano u saradnji sa Umetnickom galerijom iz Krusevca
NAJDANOVIC MIRKO /grafike, Salon 77, 27.07.-20.08.
MIODRAG djORdjEVIC /slike, Paviljon u Tvrdjavi, 28.07.-20.08.
DRAGAN DROBNJAK /skulpture od stakla Paviljon u Tvrdjavi, 22.08.-09.09.        
SRETEN BABIC /slike,Salon 77, 24.08.-08.09.
STANIMIR PAVLOVIC /skulpture,Salon 77, 08.09.-23.09.
BOSKO KUCANSKI /skulpture,Paviljon u Tvrdjavi, 09.09.-27.09.
AGOT MARGIT iz Budimpeste /grafike,Salon 77,24.09.-10.10.
VASIL TASKOVSKI /slike,Paviljon u Tvrdjavi, 28.09.-11.10. Realizovano u saradnji sa Galeriojom savremene umetnosti iz Zrenjanina
SICEVO 87 /Paviljon u Tvrdjavi,12.10.-22.10.
ZDRAVKO MILINKOVIC /slike,Salon 77, 13.10-28.10
REPUBLICKI SUSRETI DRUGARSTVA /Paviljon u Tvrdjavi, 03.11.-07.11.        
UMETNOST U BECU 1900. /izlozbu realizovali Austrijski kulturni centar iz Zagreba, GSLU Nis i Narodni muzej Nis,sala bivse Sinagoge, 26.14.-15.11.
PERICA DONKOV /slike, Paviljon u Tvrdjavi,09.11.-24.11.
DILISTA VUJOVlC /slike,Paviljon u Tvrdjavi, 25.11.-09.12.
JESENJA IZLOZBA ULUS-a /slike i skulpture, Paviljondju Tvrdjavi, lo,12.-17.12.        ,
ULUPUDS NIS 87 - DESIGN /primenjena umetnost i dizajn, Paviljon Tvrdjavi,18.12.-27.12.
MOMCILO ANTONOVIC "Mala retrospektiva" /slike,Paviljon u Tvrdjavi, 28.12.87.-13.01.88.
Galerija savremene umetnosti je krajem aprila priredila dve izlozbe slikara Radomira Antica /ciiklusi "Vuku u pocast" i "Borba petlova"/ u pogonima Elektronske industrije, dok je krajem juna u istoj fabrici organizovana izlozba Vesne Pantelic.

1988. god.

OKTOBARSKI SALON 87 /Beogradska sekcija primenjene umetnosti i dizajna, u saradnji sa Paviljonom "Cvijeta Zuzoric" ; iz Beograda, Paviljon u Tvrdjavi,14.01.-27.01,
JOZE CIJUHA /reprospektivna izlozba slika, Poviljon u Tvrdjavi, 28.01.-17.02.        
GODISNJA IZLOZBA UDRUZENJA LIKOVNIH UMETMIKA KOSOVA
/ u saradnji sa Galerijom iz Pristine, Paviljon u Tvrdjavi, 17.02. -28.02.
NIKOLA JANKOVIC /skulpture, Paviljon u Tvrdjavi, 29. 02.- 21. 05. Realizovano u saradnji sa galerijom "Poklon zbirka Rajka Mamuzica"        iz Novog Sada i Umetnickom galerijom iz Krusevca/
MILICA MRdjA KUZMAKOV /slike, Salon 77, 18.03.-04.04. u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada.
MILOS GVOZDENOVIC /slike, paviljon u Tvrdjavi, 21.03.-04.04. u saradnji sa Umetnickim paviljonom "Cvijeta Zuzoric"
SAVA HALUGIN /skulpture,Salon 77, 04. 04. -15. 04., u saradnji sa Galerijom iz Subotice
XIV SALON ARHITEKTURE /arhitektonski radovi,Paviljon u Tvrdjavi,05,04,-15,04.,u saradnji sa Drustvom arhitekata Nisa i Muzeja primenjene umetnosti iz Beograda
40 GODINA UMETNICKE SKOLE "djORdjE KRSTIC" U NISU /radovi 76 profesora i nekadasnjih ucenika skole, Paviljon u Tvrdjavi
SPOMEN HRAM SV.SAVE NA VRACARU-PROJEKTOVANJE I GRADJENJE, realizovano u saradnji sa Drustvom arhitekata Nisa i Regionalnim zavodom za zastitu spomenika kulture iz Nisa, PaviIjon u Tvrdjavi,08.05-20.05.        
VLADA RANCIC /instalacije,Salon 77i 09.05.-30.05.
GODIŠNJA IZLOZBA ULUS-a NIS /slike i skulpture,Paviljon u Tvrdjavi,20.05.-01.06./
LJUBICA MRKALJ /grafike,Salon 77, 30.05.-19.06.
GODISNJA IZLOZBA UDRUZENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE
/slike,Paviljon u Tvrdjavi,31.05.-15.06. Realizovano u saradnji sa Galerijom Matice srpske iz Novog Sada/
NEDELJKO GVOZDENOVlC /slike,Paviljon u Tvrdjavi,15.06.-26.06. u saradnji sa Umetnickom galerijom iz Mostara i galerijom "Boro i Ramiz" iz Pristine.
TORUNJSKA GRAFIKA /POLJSKA /u saradnji sa Salonom Muzeja Savremene umetnosti u Beogradu, Salon 77,20. 06.-01.08.
SEDMA SMOTRA LIKOVNIH AMATERA NISA /Paviljon u Tvrdjavi, 27. 06. -07. 07.        
STANKO ZECEVIC /slike,Paviljon u Tvrdjavi,19.08.-10.09. Realizovano u saradnji sa Galerijom Kulturnog centra u.Beogradu
MILOS, VOJINOVIC /grafike,Salon 77,27.08.-12.09.
MOMCILO MITIC /slike u Paviljonu u Tvrdjavi i crtezi u Salonu 77,12.09.-03.10.
MAJSKA IZLOZBA GRAFIKE BEOGRADSKOG KRUGA /preuzeto od Galeije Grafickog kolektiva iz Beograda Paviljon u Tvrdjavi, 03.10.-13.10.
ZORAN PAVLOVIC /slike, Salon 77,13.10.-04.11.
SlCEVO 88 /Paviljon u Tvrdjavi, 14.10.-30.10.
BOGOMIL KARLAVARIS /slike,Paviljon u Tvrdjavi, 31.10.-
DRAGISA OBRADOVlC i BLAGOJE DIMIC /slike i skulpture,Salon 77, 04.11.-20.11.
JESENJA IZLOZBA ULUS-a /slike i skulpture,Paviljon u Tvrdjavi, 17. 11. -27. 11.
XV IZLOZBA ULUPUDS-a /primenjena umetnost i dizajn, PaviIjon u Tvrdjavi,28.11.-15.12.
MIROSLAV STOJANOVIC /slike, spomen dom "Mija Stanimirovic", 16. 12. -22. 12.
SAVA SUMANOVlC/slike, Paviljon u Tvrdjavi, 23.12.-10.01.198 u saradnji sa galerijom "Sava Sumanovic" iz Sida"/

1989. god

CEHOSLOVACKI EX LIBRIS /graficka minijatura,oprema i ilustracija knjiga,Paviljon u Tvrdjavi, 13.01.-26.01.
ALEKSANDAR SAKIC /Crtezi. i skulpture,Spomen dom "Mija Stanimirovic", 16.01.-26.01.
FERDINAND KULMER /slike,Paviljon u Tvrdjavi,27.01.-15.02. realizovano u saradnji sa Kulturnim centrom iz Zagreba i galerijom "Boro i Ramiz" iz Pristine.
UDRUZENJE LIKOVNIH UMETNIKA IZ PRISTINE /Paviljon u Tvrdjavi, 24.02.-08.03.
MLADI UMETNICI IZ NISA-Perica Donkov,Dragan Peric,Vlada Pancic,Marija i Marina Mladenovic,Boris Kandolf /slike, skulpture i instalacije, Paviljon u Tvrdjavi,08.03.-30.03/
MIROSLAV SAVIC/slike, Salon 77,15.03.-30.03.Realizovano u saradnji sa galerijom "Stara kapetanija" iz Zemuna.
XV SALON ARHITEKTURE /savremena jugoslovenska dostignuca u arhitekturi,Paviljon u Tvrdjavi,10.04.-17.04.-.lzlozbu zajednicki realizuju.Drustvo arhitekata Nisa,Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i GSLU Nis.
MILAN djOKIC /slike, Salon 77,13.04.-01.05.organizovano u saradnji sa galerijom "Stara kapetanija" iz Zemuna i Narodnim muzejom iz Kraljeva
DJURO SEDER /slike,Paviljon u Tvrdjavi,17.04.-07.05 u saradnji sa galerijom "Galzenica" iz Velike Gorice
KRUNOSLAV KERN /slike, Paviljon u Tvrdjavi,08.05.-30.05. u saradnji sa Savremenom galerijom iz Zrenjanina i Domom kulture iz Cacka
POVODOM VELIKOG GRADA- autor izlozbe likovni kriticar Marina Radojcic, Salon 77, 09.05.-23.05.Preuzeto od Likovne galerije Kulturnog centra iz Beograda
ULUS NiS 89 /slike i skulpture, Pavlljon u Tvrdjavi, 24.05-05.06.
JARMILA VESOVIC /slike, Salon 77,30.05.-15.06. u saradnji sa Galerijom Kulturnog centra Beograda
MAJSKA IZLOZBA ULUPUDS-a /Paviljon u Tvrdjavi, 05.06.-15.06. preuzeto iz umetnickog paviljona "Cvijeta Zuzoric"
SAVEZ LIKOVNIH UMETKIKA BUGARSKE "GRUPA VELIKO TRNOVO" ;. /slike,grafike i skulpture,Paviljon u Tvrdjavi,15.06.-25.06.
ZORAN STOSIC VRANJSKI /slike, Salon 77,19.06.-05.07.
SMOTRA LIKOVNIH AMATERA Nisa / slike i skulpture,Paviljon u Tvrdjavi, 27.06.-03.07.
TOMISAV PETERNEK ciklus "Godina naroda-Srbija 1988" /fotografije, Paviljon u Tvrdjavi, 04.07.-14.07.
RADE MILOSAVLJEVIC /fotografije, Salon 77,12.07.-27.07
UDRUZENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE /slike,Paviljon u Tvrdjavi14.07.-26.07. preuzeto iz umetnickog poviljona "Cvijeta Zuzoric"
ZAGORKA STOJANOVIC /tapiserije, Paviljon u Tvrdjavi,27.07.-26.08.
MIODRAG DJILAS /slike, Salon 77,28.07.-20.08.
MAJSKA IZLOZBA BEOGRADSKOG GRAFICKOG KRUGA /Paviljon u
Tvrdjavi, 07.09.-19.09. U saradnji sa Galerijom grafickog kolektiva iz Beograda
DJURO RADONJIC/ slike, Paviljon u Tvrdjavi,20.09.-12.10.
SICEVO 89 /Paviljon u Tvrdjavi,12.10.-03.11.
LJUBICA CUCA SOKlC /slike,Poviljon u Tvrdjavi,09.11.-09.12. u saradnji sa Galerijom SANU "Poklon akademika Ljubice Cuce Sokic srpskoj akademiji nauka
SAVREMENA JUGOSLOVENSKA FANTASTIKA /slike, Paviljon u Tvrdjavi,12.12.-30.l2. Preuzet deo izlozbe sa IV Bijenala "Mileninim tragom" iz galerije "MilenaPavlovic Barili"- u Pozarevcu"
Na osnovu kulturne saradnje sa drugim gradovima GSLU NiS je tokom 1989.godine priredila izlozbu "Likovni umetnici Nisa Clanovi ULUS-a" u Velikom Trnovu u Bugarskoj i u galeriji "Stara kapetanija" u Zemunu. Takodje je u novembru u "Zamku kulture" u Vrnjackoj banji priredjena izlozba "Jugoslovensko savremeno slikarstvo i grafika iz fonda GSLU iz Nisa" dok je u Skoplju priredjena izlozba sestorice slikara iz Nisa profesora Umetnicke skole.

1990.god.

SESTORO SLIKARA IZ NlSA PROFESORA SKOLE ZA PRIMENJENU UMETNOST /Dragan Kostic, djuro Radonjic, Miroljub Djordjevic, Slavica: Erdeljanovic i Zoran Kostic/ Paviljon u Tvrdjavi, 26. 02. -12. 03.
SLOBODANKA STUPAR /slike, Paviljon u Tvrdjavi,12.03,-. 30.03.Realizovano u saradnji sa Galerijom Kulturnog centra Beograda, galerijom "Lazar Vozarevic" iz Sremske Miitrovice i galerijom "Terra" iz Kikinde
GRUJICA LAZAREVIC ciklus "Omaz.Simi Cemerikicu" /slike, Salon 77,26. 03. -15.04. u saradnji; sa Domom kulture iz Cacka
MICA POPOVIC /slike.Paviljon u Tvrdjavi,09.04.-25.04.
PAVLE NASKOVIC./slike, Salon 77, 25.04.-10.05.
MILICA STEVANOVIC - Mala retrospektiva /slike,crtezi i objekti,Paviljon u Tvrdjavi, 27.04-14.05.
MAJSKA IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA NISA / slike, skulpture i grafike, Paviljon u Tvrdjavi,15.05.-10.06.
MIROLJUB KOSTIC /skulpture, karikature i minijature Salon 77, 21.05.-01.07.
STARA SRPSKA GRAFIKA iz kolekcije Miodraga Nagornog i Vlasotinackog muzeja posveceno " Tristotoj godisnjici seobe Srba " / Paviljon u Tvrdjavi Paviljon 77, 14. 06. -27. 06. Realizovano u saradnji Domom kulture iz Leskovca i Umetnickom galerijom iz Krusevca.
BRANKA djORdjEVIC /retrospektivna izlozba slika, Paviljon u Tvrdjavi,28.06.-15.07.
DZENGIS REDZEPAGIC /slike, Salon 77, 12.07.-01.08.
IZ FONDA GALERIJE "NADEZDA PETROVIc" IZ CACKA povodom 85.godina rada sicevacke likovne kolonije /slike. Paviljon u Tvrdjavi,16.07.-16.08.
DJORDJE djORDJEVIC /slike,salon 77,15. 08. -01.09.
ZDRAVKO VAJAGlC /slike, Paviljon u Tvrdjavi,04. 09.-28.09. Realizovano u saradnji sa galerijom "Novi hram" iz Sarajeva i Umetnickom galerijom iz Mostara
JESENJA IZLOZBA ULUS-a /slike, skulpture i grafike, Paviljon u Tvrdjavi,30.09.-13.10.
SICEVO 90 / Paviljon u Tvrdjavi, 14. 10. -28.10.
RADOMIR DAMJANOVIC /slike, Salon 77, 16.10.-01.11.
STUDENTI VISOKE SKOLE PRIMENJENE UMETNOSTI IZ BECA /umetnicke fotografije, bivsa "Sinagoga",29.10.-10.11. realizovano u saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Nisa i Austrijskim kulturnim centrom iz Beograda.
FRANC CURK ciklus "Od grafike do kompjuterske animacije"/grafike, Paviljon u Tvrdjavi,29.10.-14.11.
ALEKSANDAR SAKlC ciklus "Njima u Cast-znamenite licnosti Nisa" /skulpture, sala "Sinagoga",02. 11. -14.11.
MARKO KRSMANOVIC /slike i grafike, Paviljon u Tvrdjavi,15.11.-02.12.
ULUPUDS NIS 90 / primenjena umetnost i dizajn, Paviljon uTvrdjavi,03.12.-19.12./339
LJUBINKA JOVANOVIC /slike,Paviljon u Tvrdjavi, 20.12.90.-05.01. 1991

1991. god

1992. god.

KEMAL SIRBEGOVIC / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 30.01.-20.02.
DRAGAN PERIC / slike, paviljon u Tvrdjavi, 27.02.-20.03.
ALEKSANDAR KALAKOLJCEV / slike, Salon 77, 10.04.-13.05.
EDSEL MOSKOSO / Paviljon u Tvrdjavi, 25.03.-20.04.
SAVREMENO RUSKO SLIKARSTVO, Paviljon u Tvrdjavi, 12.05.-21.05.
DRAGOSLAV ZIVKOVIC / Salon 77, 14.05.-02.06.
SAVA RAKOCEVIC / SLIKE, Paviljon u Tvrdjavi, 22.05.-22.06. Preuzeto iz Narodnog muzeja u Beogradu.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUS-a "VIDOVDANSKA IZLOZBA" / Paviljon u Tvrdjavi, 27.06.-15.07.
BASIC BRATISLAV, KOSTIC ZORAN I DENKOV MIRIJANA / Paviljon u Tvrdjavi, 10.08.-25.09.
ALEKANDAR BLATNIK / karikature, Salon 77, 09.07.-09.08.
FILIP BULOVIC LIPI / Paviljon u Tvrdjavi, 28.09.-15.10.
BRANKO OMCIKUS / slike, Salon 77, 02.10.-15.10.
LIKOVNA KOLONIJA "SICEVO 92" / Paviljon u Tvrdjavi, 16.10.-10.11.
IZLOZBA "MATERIJALI": Milenko Mihajlovic, Vesna Urosevic, Bane Mihajlovic, Marija Vauda, Goran Popovic, grupa "Magnet", Pero Rajkovic, Dusica i Milica Zarkovic / Salon 77, preuzeto od Galerije "Most"
MILIC OD MACVE / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 19.11.02.12.
JOVICA DEJANOVIC / slike, Slon 77, 01.12.-15.12.
NISKI CRTEZ 92 / Paviljon u Tvrdjavi, 11.12.-26.12.

1993. god.

LIKOVNI UMETNICI LESKOVCA CLANOVI ULUS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 29.010.-15.02.
HILMIJA CATOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 16.02.-04.03.
LIKOVNI UMETNICI KARGUUJEVCA CLANOVI ULUS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 05.03.-21.03.
JADRANKA MISIC PEJOVIC / Ikone, Salon 77, 08.03.-29.03.
LJUBO BRAJOVIC, FILIP JANKOVIC I NIKICA RAICEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 23.03.-08.04.
RADOMIR DAMNJANOVIC / slike, salon 77, 30.03.-15.04.
IZLOZBA PROFESORA UMETNICKE SKOLE / Paviljon u Tvrdjavi, 09.04.-26.04.
BOZIDAR KAMATOVIC / slike, Salon 77, 16.04.-02.05.
UMETNICKO BRATSTVO MANASTIRA KRKE / Paviljon u Tvrdjavi, 27.04.-13.05.
VESNA MILUNOVIC / salon 77, 11.05.-27.05.
PETAR djORdjEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 14.05.-30.05.
KATARINA djORdjEVIC / slike, salon 77, 28.05.-10.06.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUS_a / Paviljon u Tvrdjavi, 01.06.-15.06.
KATARINA LJUBINKOVIC ZORKIC / slike / Salon 77, 11.06. - 01.07.
PROLECNA IZLOZBA ULUS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 18.06.-04.07.
VLADA TODOROVIC / mozaik i akvarel, Paviljon u Tvrdjavi i Salon 77, 16.07.-16.08.
ALEKSANDAR BLATNIK / "Portret glumca", Salon 77, 20.08.-01.10.
ZORAN KOSTIC / slike, 27.08.-13.09.
DRAGAN COHA / grafike iz ciklusa "Hodocasce u Beogradu", Salon 77, 10.09.-27.09.
BORIS CESKOV, crtezi i eksponati, 17.09.-13.10.
DRAGOLJUB STOJANOVIC, slike, Salon 77, 28.09.-20.10.
LIKOVNA KOLONIJA SICEVO 93 / Paviljon u Tvrdjavi, 15.10.-04.11.
NIKOLA KARAN / grafike, Salon 77, 22.10.-08.11. u saradnji sa Narodnim muzejem iz Vrsca, Malim likovnim salonom iz Kragujevca i Sav. galerijom iz Panceva.
SAVREMENA KINESKA GRAFIKA / Paviljon u Tvrdjavi, 05.11-18.11. realizovano u saradnji sa Keneskom ambasadom.
SONJA VUCKOVIC, MILENA CORBIC I IVANA JANKOVIC / slike i grafike, Salon 77, 09.11.-01.12.
BRANKA djORdjEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 19.11.-04.12. realizovano u saradnji sa kulturnim centrom iz Pozarevca.
djURO RADONJIC, crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 05.12.-20.12.
SNEZANA MILOVANOVIC, grafike, Salon 77, 17.12.-31.12.
DRAGAN MOMCILOVIC, Dom Vojske Jugoslavije, 21.12.-28.12.
NISKI CRTEZ 93 / Paviljon u Tvrdjavi, 28.12.-20.01.94.

U okviru kulturne saradnje gradova likovni umetnici Nisa predstavljeni su u Kragujevcu i Beogradu / Dom Vojske Jugoslavije /  dok je izlozba "Crtez Nis 92" pocetkom godine preneta u Leskovac.

1994. god.

UZICKI LIKOVNI SALON / slike i grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 25.01.-20.02.
NOVOSADSKE TAPISERIJE I SKULPTURE, Paviljon u Tvrdjavi, 10.03.-05.04.
BOSKO KARANOVIC / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 25.02.-10.03.
DRAGOLJUB STANKOVIC / slike, Salon 77, 15.03.-30.03.
GRADITELJSKA BASTINA U SLIKARSKIM MINIJATURAMA / Salon 77, 31.03.-15.04.
TRAJKO STOJANOVIC KOSOVAC / Paviljon u Tvrdjavi, 08.04.-05.05.
ALEKSANDAR MEDVEDEV "Projekti i arhitektura", Salon 77, 20.04.-05.05.
ZORAN STOSIC VRANJSKI / slike, Salon 77, 06.05.-23.05.
MIODRAG VUJACIC VRANJSKI / ciklus "Adela", Paviljon u Tvrdjavi, 10.05.-30.05.
VELJKO MILJKOVIC, cretezi, Salon 77, 24.05.-09.06.
PROLECNA IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA CLANOVA ULUS_a / Paviljon u Tvrdjavi, 31.05.-31.06.
MIODRAG MITROVIC MLADENOVIC / skulpture, instalacije, Salon 77, 10.06.-01.07.
MIROLJUB KOSTIC / Dizajn znaka, Salon 77, 12.07.-12.08.
LIKOVNI UMETNICI JUGA SRBIJE / Paviljon u Tvrdjavi, 22.07.-22.08. Realizovano u sardnji sa Narodim muzejem iz Prokuplja i Doma kulture iz Varanja.
EMIL MILOSEVIC / crtez i grafika, Salon 77, 09.09.-26.09.
LIDIJA UZELAC / slike, Salon 77, 27.09.-10.10.
LIKOVNI UMETNICI PIROTA / Paviljon u Tvrdjavi, 13.09.-05.10.
SLOBODAN RADOJKOVIC / grafike i crtezi, alon 77, 11.10.-26.10.
LIKOVNA KOLONIJA SICEVO 94 / Paviljon u Tvrdjavi, 14.10.-03.11.
MULTI MEDIJALNA IZLOZBA "KOLOBA" / sALON 77, 28.10.-16.11. Umetnici iz Beograda, Nisa, Novog Sada i Cacka sa performansom Milice Mrdje Kuzmanov.
MIRIJANA PETROVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 04.11.-22.11.
ALEKSANDAR BLATNIK / karikature, salon 77, 19.11.-02.12.
PAVLE NASKOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 22.11.-08.12.
DESIGN NIS 94 - CLANOVI ULUPUDS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 27.12.94.

29. septembra 1994. izlozbom "RIMSKI CARSKI GRADOVI' otvoren je jos jedan izlozbeni prostor GSLU to je Galerija "SRBIJA"

MIROSLAV I MIODRAG ANDJELKOVIC/ slike i grafike, galerija "Srbija", 05.12.94.-17.01.95.

1995. god.

LIKOVNA KOLONIJA "CLASSIC" / galerija "Srbija", 17.01.-05.02.
TATIJANA BELOTELOVA I IGOR PRIMACENKO / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 19.01.-05.02.
MLADEN JEVdjOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 06.02.-26.02.
ALEKSANDAR SAKIC / slike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 03.03.-23.03.
DIVNA JELENKOVIC / crtezi, Salon 77, 07.03.-05.04.
ALEKSANDAR LUKOVIC / slike, galerija "Srbija", 17.03.-05.04.
GRUPA ER - LJILJANA, BOGOLJUB, JORDAN I JUGOSLAV ERCEVIC / Paviljon u Tvrdjavi, 24.03.-15.04.
ERVIN CATOVIC / slike, Salon 77, 29.03.-16.04.
IZLOZBA RADOVA PROFESORA UMETNICKE SKOLE "djORdjE KRSTIC" / Paviljon u Tvrdjavi, 18.04.-08.05.
SLAVOLJUB STANKOVIC / grafike, Salon 77, 19.04.-19.05.
SLIKARSKA KOLONIJA "ZUPA" / galerija "Srbija", 21.04.-16.05.
PROLECNA IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA NISA CLANOVA ULUS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 16.05.-01.06.
MOMCILO MITIC - RETROSPEKTIVNA IZLOZBA IN MEMORIAM / galerija "Srbija", 19.05.-19.06.
MILOS PAVICEVIC / slike, salon 77, 23.05.-07.06.
PREDRAG DIMITRIJEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 02.06.-28.06.
SLOBODAN MILOSAVLJEVIC / slike, Salon 77, 09.06.-26.06.
IZ FONDA "ZAMKA KULTURE" U VRNJACKOJ BANJI / Paviljon u Tvrdjavi, 30.06.-30.07.
RADOMIR ANTIC / slike, ciklus "VERTIKALE DUHA MI", galerija "Srbija", 05.07.-15.08.
SLOBODAN JOVANOVIC / fotografije "Ecce homo", Salon 77, 06.07.-15.08.
SICEVACKA LIKOVNA KOLONIJA 64 - 94. / galerija "Srbija", 16.08.-15.09.
BRATISLAV BASIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 01.09.-20.09.
DJORDJE CANIC / akvarel ciklus "Portreti Nisa", Salon 77, 01.09.-20.09.
KOLONIJA POGANOVO 93/94 / Salon 77, 29.09.-15.10.
MILAN STASEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 13.10.-28.10.
SICEVO 95 / galerija "Srbija", 20.10.-10.11.
VIDOVDANSKI SABOR 1995 / slike, skulpture, grafike, Salon 77, 27.10.-15.11.
ZORAN KARALEJIC / skulpture, Paviljon u Tvrdjavi, 10.11.-27.11.
OLGICA RANKOVIC / slike, Salon 77, 17.11.-01.12.
DENSING NIS - CLANOVI ULUPUDS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 12.12.-28.12.
LIKOVNA KOLONIJA "CLASSIC" 95 / galerija "Srbija", 15.12.-28.12.
NISKI CRTEZ 95 / Paviljon u Tvrdjavi, 29.12.95.-20.01.96.

1996. god

1997. god.

LIDIJA MACURA / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 18.02.-03.03.
LJILJANA MICOVIC / slike, Salon 77, 08.03.-20.03.
NEBOJSA MILOSEVIC / izlozba portreta / Paviljon u Tvrdjavi, 14.01.-24.01.
SONJA DROBNJAK / crtezi, salon 77, 24.03.-10.04.
SIMA CEMERIKIC retrospektivna izlozba / Paviljon u Tvrdjavi, 28.03.-15.04.
MOMCILO KRKOVIC / skulpture, galerija "Srbija", 11.04.-25.04.
RADOSLAV MILENKOVIC / slike, galerija "Srbija", 29.04.-15.05.
JELENA IGNJATOVIC / slike i instalacije, Salon 77, 14.05.-28.05.
KSENIJA DIVJAK / slike, galerija "Srbija", 21.05.-05.06.
MAJSKA IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA NISA CLANOVA ULUS-a / Paviljon u Tvrdjavi, 22.05.-15.06.
MIRIJANA KRSTEVSKA / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 24.06.-06.07.
STOJAN NESTOROVIC / akvareli, Salon 77, 30.05.-12.06.
GAMZIGRAD 96 izlozba Kolonije / Salon 77, 13.06.-28.06.
FATIMIR ZAJMI / slike, Salon 77, 30.06.-14.07.
SRETKO DIVLJAN / slike i crtzi, Paviljon u Tvrdjavi, 08.07.-20.07.
LIBERMAN-SLEVOGT-KORINT / grafike, Paviljon u Tvrdjavi,, 22.07.-01.09.
PAULA KASINEN STAJEVIC I BRATISLAV STAJEVIC / keramike, Paviljon u Tvrdjavi,, 17.09.-05.10.
SPASOJE PAPIC / akvareli, Salon 77, 25.09.-05.10.
ALEKSANDAR POPOVIC / slike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi,, 20.10.-06.11.
GRUPA 8B IZ BUGARSKE / grafike, Paviljon u Tvrdjavi,, 07.11.-23.11.
ULUPUDS REGIONA NIS / galerija "Srbija", 05.12.-15.12.
CLASSIC Likovna kolonija / Paviljon u Tvrdjavi,, 18.12.97.-15.01.98.

1998. god.

SICEVO 97 / galerija "Srbija", 23.01.-18.02.
ANA MATIC / Turisticki plakat, Paviljon u Tvrdjavi,, april 1998.
VLADAN RANdjELOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 12.05.-27.05.
VESELIN RAJOVIC / slike, Salon 77, 19.05. - 05.06.
ZLATKO GLAMOCAK izlozba "Made in SFRJ" ./ galerija "Srbija", 03.06.-20.06.
LJUBODRAG JANKOVIC JALE / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 04.06.-20.06.
MILICA VERGOT / slike, Salon 77, 05.06.-15.06.
VESNA MILOJKOVIC / skulpture i crtezi, Salon 77, 15.06.-29.06.
PAVLE NASKOVIC / slike, Salon 77, 30.06.-15.07.
IZ FONDA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIS- NIPSKI UMETNICI / Paviljon u Tvrdjavi, 16.07.-07.09.
IZ FONDA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIS / galerija "Srbija", 16.07.-10.09.
VESNA PAVLOVIC PAZdjEVSKA / grafike, Salon 77, 04.09.-19.09.
RAVNA GORA likovna kolonija / Paviljon u Tvrdjavi,, 08.09.-14.09.
JERUSALIM IZ VAZDUHA / fotografije, Paviljon u Tvrdjavi, 15.09.-01.10.
KOSTA BRADIC / slike, galerija "Srbija", 17.09.-30.09.
IVAN PAVIC / slike, salon 77, 21.09.-05.10.
PROFESORI UMETNICKE SKOLE "djORdjE KRSTIC" / galerija "srbija", 01.10.-10.10.
MIROSLAV ZIVKOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 08.10.-20.10.
LJUBOMIR STOILJKOVIC / akvareli, Salon 77, 20.10.-02.11.
RADOVAN KRAGULJ / galerija "Srbijaa", 25.10.-03.11.
TOMISLAV PETROVIC 'Hilendar kroz vekove" / crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 31.10.-14.11.
SASA BUdjEVAC / arhitektonski radovi, Paviljon u Tvrdjavi,, 14.11.-21.11.
GORAN RAKIC / crtezi, Salon 77, 12.11. - 27.11.
SOKOLOV KAMEN 98 Likona kolonija / Paviljon u Tvrdjavi,,24.11.-10.12.
MARIJA PAVLOVIC / crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 11.12.-24.12.
MILE RADICEVIc / graficki dizajn, galerija "Srbija", 15.12.-22.12.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUS-a / galerija "Srbija", 23.12.-11.01.99.
SICEVO 98 Likovna kolonija / Paviljon u Tvrdjavi, 25.12.98.-11.01.99.
RADOMIR MILOVIC / slike, Salon 77, 12.12.-17.12.
LJILJANA KOSTADINOVIc / slike, Salon 77, 22.12.-28.12.

1999. god.

NORBERT KRIKE / crtezi i skulpture, Paviljon u Tvrdjavi, 12.01.-26.01.
NIS 98 / Izlozba fotografija, Paviljon u Tvrdjavi, 27.01.-03.02.
GRAFITI NISA / izlozba fotografija, galerija "Srbija", 04.02.-10.02.
SAVREMENE SPANSKA GRAFIKA - UMETNICI IZ GRANADE "U CAST M.G. LORKI" / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 23.02.-
MIODRAG MLAdjOVIC I DRAGAN MOMIROV / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 12.03.-25.03.
PEKO NIKCEVIC / crtezi, Salon 77, 16.03.-25.03.
NISKI UMETNICI SVOJIM SUGRAdjANIMA / humanitarna izlozba, galerija "Srbija", 29.06.-05.07.
ALEKSANDRA SMILJKOVIC VASOVIC / ambijentalna izlozba, Paviljon u Tvrdjavi, 02.07.-12.07.
VLADIMIR ZAHAREVIC - "Cerjanska pecina" / fotografije, galerija "Srbija", 08.07.-16.07.
PEJZAZI IZ FONDA GALERIJE SLU / izlozba slika, galerija "Srbija", 27.07.-17.08.
LJUBISA BRKOVIC / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 20.08.-03.09.
78 DANA NEZAVISNOSTI / izlozba fotografija, galerija "Srbija", 22.08.-03.09.
ZORAN MARJANOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 13.09.-25.09.
GRUPA "TRIANGL" iz Zajecara (Irena Jovanovic, Jelena Puljecovic i Danijela Lilic)/ slike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 25.09.-05.10.
MATURANTI 94 / slike i skulpture, salon 77, 06.10.-18.10.
VELIZAR KRSTIC / slike, galerija "Srbija, 11.10.-01.11.
VELJKO MILJKOVIC / performans - instalacija, Paviljon u Tvrdjavi, 13.10.-
JANA ILIC, slike, Paviljon u Tvrdjavi, 19.10.-01.11.
DIMITAR ILIJEV / skulpture, Salon 77, 21.10.-
PERICA DONKOV / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 02.11.-01.12.
VITALOVI SUNCOKRETI / slike, galerija "Srbija"15.12.99.-10.01.2000.
METALNO POKUCSTVO (u organizaciji Narodnog muzeja Nis), galerija "Srbija", 06.09.10.11.
MALA GRAFIKA / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 22.12.99.-10.01.00., suorganizatori Niski grafickoi krug i GSLU Nis

2000. god.

LIKOVNA KOLONIJA "SICEVO 99" / galerija Srbija, 13.01.-01.02.
JOVAN RANdjELOVIC "Logos u delima Stojka Stojkovica" / fotografije, Paviljon u Tvrdjavi, 26.01.-10.02.
KONKURS ARJITEKTONSKI RADOVA ZA LETNJU POZORNICUU / realizator: direkcija za izgradnju grada, galerija "Srbija", 17.02.-01.03.
KONKURSNIM ARHITEKTONSKIM RADOVA ZA GLAVNI TRG U UZICU / Realizator: Direkcija za izgradnju grada, galerija "Srbija", 14.03.-22.03.
SLAVOLJUB TODOROVIC ZORKIN / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 22.03.-05.04.
LEPOSAVA MILOSEVIC SIBINOVIC / skulpture, galerija "Srbija", 27.03.-11.04.
SLOBODAN POPOVIC "U slavu Modiljanija" / slike, Salobn 77, 21.03.-05.04.
ZELJKO MARKOVIC, slike, Salon 77, 06.04.-21.04.
BOGOLJUB ARSENIJEVIC MAKI / crtezi, galerija "Srbija", 17.04.-24.04. Realizacija nevladina organizacija MULTIVOX
MILOS CVETKOVIC / keramika, salon 77, 24.04.-09.05.
ZVONIMIR NIKOLIC, crtezi, grafike i skulpture, salon 77, 10.05.-25.05.
BILJANA VUKOVIC / grafika, Paviljon u Tvrdjavi, 11.05.-22.05.
MILIC PETROVIC / izlozba tapiserija i tepiha, galerija "Srbija", 16.05.-02.06.
UMETNICKIH DELA IZ FONDA GSLU POVODOM 30 GODINA POSTOJANJA GALERIJE / slike, skulpture i grafike, galerija "Srbija", Paviljon u Tvrdjavi i Salon 77, 09.06.-01.07. i 01.08.-15.08.
DUSAN MARKOVIC i VJERE DAMNJANOVIC / slike crtezi i objekti, GALERIJA "SRBIJA", 16.08.-05.09.
ALEKSANDRA SECANSKI  / slike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 25.08.-04.09.
MIROLJUB KOSTIC / skulptrure i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 05.09.-18.09.
ZORAN GREBENAREVIC / slika "Grad Nis", Salon 77, 06.09.-20.09.
KOLONIJA "CLASSIC" / slike, galerija "Srbija", 16.09.-22.09.
HANA HEH / kolazi, Paviljon u Tvrdjavi, 19.09.-02.10. usaradnji sa Goethe institutom i Institutom za veze sa inostranstvom
ALEKSANDRA PAVICEVIC / objekti , Salon 77, 21.09.-02.10.
JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 1970-2000 IZ FONDA GSLU NIS / slike, galerija "Srbija", 22.09.-01.10.
MAJA djOKIC, slike, Salon 77, 09.10.-18.10.
DRAGAN CALOVIC / slike, Salon 77, 19.10.-01.11.
PROFESORI UMETNICKE SKOLE "djORdjE KRSTIC" / slike , grafike, primenjana umetnost, dizajn i fotografije, galerija "Srbija", 23.10.-02.11.
KONKURS RADOVA ZA SPOMENIK KRALJU ALEKSANDRU / crtezi i makete, Paviljon u Tvrdjavi, 24.10.-; organizator: Direkcija za izgradnju grada, ULUPUDS Nis i drustvo arhitekata
URBO SALON / urbanisticki radovi, galerija "Srbija", 08.11.-
NISKI CRTEZ / crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 09.11.-22.11.
MARIJA ILIC, salon 77, 16.11.-01.12.
GODISNJA IZLOZBA CLANOVA ULUS_a / slike, crtezi, grafike i objekti, galerija "Srbija", 17.11.-04.12.
PETAR SPASIC, MARIJA SPASIC I DEJAN STOJANOVIC / slike i geafike, Paviljon u Tvrdjavi, 23.11.-06.12.
DRUSTOV ARHITEKATA NISA / arhitektonski radovi, galerija "Srbija", 05.12.-
MIRKO OGNJANOVIC / reljefi i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 07.12.-20.12.
SONJA MALAVRAZIC / slike, galerija "Srbija", 20.12.-13.01.2001.
ZORAN NAJDIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 21.12.-06.01.2001.

2001. god.

SICEVO 2000 / galerija "Srbija", 25.01.-11.02.
SLIKARSKA KOLONIJA "CLASSIC", galerija "Srbija", 20.02.-06.03. organizator DIN Nis i GSLU Nis
RADOST EVROPE / deciji radovi, Paviljon u Tvrdjavi, 25.02.-
ULUPUDS Drustvo regiona Nis / DELA PRIMENJENE UMETNOSTI, galerija "Srbija", 07.03.-21.03.
MILIVOJE BOGATINOVIC "Krst i stradanja" / crtezi, Salon 77, 15.03.-300.03.
BOJAN OTASEVIC / grafike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 22.03.-08.04.
GABRIJEL GLID / skulpture i objekti, Salon 77, 04.04.-22.04.
LIKOVNA KOLONIJA "DELIBLATSKI PESAK 2000 / galerija "Srbija", 09.04.-16.04.
SLAVICA ERDELJANOVIC CURK - "Slika, kolaz ili ....", galerija "Srbija", 17.04.-
UMETNICKE SKOLE SRBIJE (Beograd, Novi Sad, Leskovac, Nis), Paviljon u Tvrdjavi, 25.04.-03.05.
UMETNICKA DELA IZ FONDA GSLU NIS / slike, galerija "Srbija", 26.04.-
SASA STOJANOVIC/ slike, Salon 77, 04.05.-16.05.
RADOVI STUDENATA NISKE AKADEMIJE, Paviljon u Tvrdjavi, 05.05.-
MALA GRAFIKA NISKOG GRAFICKOG KRUGA / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 15.05.-29.05.
RASTKO CIRIC / ilusracije, prikazivanje crtanog filma, galerija "Srbija", 16.05.-26.05. u saradnj sa Kulturnim centrom
ZIVOT IZBEGLICA / fotografije, galerija "Srbija", 28.05.-03.06. organizator: Italian Consortium of Solidarity
BRANKO NIKOLOV / grafike, Salon 77, 17.05.-30.05.
IZLOZBA djAKA PROFESORA djURE RADONJICA, Salon 77, 31.05.-10.06.
ULUS KRAGUJEVAC / slike, grafike i crteza, Paviljon u Tvrdjavi, 29.05.-06.06.
Izlozba konkursnih radova ZA URBANISTICKOARHITEKTONSKO RESENJE PARKA NA TRGU VOJSKE JUGOSLAVIJE, galerija "Srbija", 07.06.-13.06.
MAGIJA KUNOVICE povodom 100 godina planinarstva Srbije / fotografije Dragana Dimitrijevica, Paviljon u Tvrdjavi, 08.06.-13.06.
STUDENTI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA / radovi, galerija "Srbija", 14.06.-20.06.
DRAGAN MOMCILOVIC / slike i objekti, Paviljon u Tvrdjavi, 14.06.-29.06.
FOND ZA OTVORENO DRUSTVO / slike, keramika i batik, galerija "Srbija", 22.06.-24.06.
NISKI CRTEZ 2001 /crtezi tema "Krst", galerija "Srbija", 26.06.-04.07.
VOJIMIR DEDEJIC / skulpture - objekti, Paviljon u Tvrdjavi, 29.06.-14.07.
FOTO UMETNOST U NEMACKOJ / fotografije, galerija "Srbija", 05.07.-25.07. usaradnji sa GETE institutom
RADOMIR DAMNJANOVIC / izlozba minijatura, Paviljon u Tvrdjavi, 15.07.-01.08.
SLIKE I GRAFIKE IZ FONDA GSLU NIS / galerija "Srbija",
VESNA MILOJKOVIC / skulpture i slike, Paviljon u Tvrdjavi, 21.08.-05.09.
TANJA djOKIC / slike, salon 77, 18.09.-03.10.
VIDOVDANSKA LIKOVNA KOLONIJA - GRACANICA / slike, galerija "Srbija", 20.09.-25.09. u saradnji sa Domom kulture iz Gracanice
DESET PERUANSKIH UMETNIKA / slike, galerija "Srbija", 26.09.-08.10.
LELA MILOSAVLJEVIC / keramika, Salon 77, 04.10.-17.10.
ZIVKO GROZDANIC GERA / slike, galerija "Srbija", 10.10.-24.10.
ZVONKO NIKOLIC  / crtezi "Prica jedne tacke", Paviljon u Tvrdjavi, 23.10.-08.11.
djACKI RADOVI SREDNJE UMETNICKE SKOLE "djORdjE KRSTIC", Paviljon u Tvrdjavi, 09.10.-23.10.
LJUBISA BRKOVIC /slike grafike, crtezi i dizajn, galerija "Srbija",m 24.10.-05.11.
URBANISTICKI RADOVI "URBO SALON", galerija "Srbija", 08.11.-19.11.
IZ FONDA GSLU NIS / slike, galerija "Srbija", 19.11.-28.11.
VESELIN RAJOVIC /slike, Paviljon u Tvrdjavi, 27.11.-06.12.
MARIJAN NAJDANOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 08.11.-27.11.
DANI ARHITEKTURE NIS, galerija "Srbija", 04.12.-14.12. izlozbu organizovalo Drustvo arhitekata Nisa
NENAD ZIVADINOVIC / akvareli, Paviljon u Tvrdjavi, 11.12.-27.12.
SLIKARSKA KOLONIJA "CLASSIC", galerija "Srbija", 14.12.-25.12.
ULUS JUGOISTOCNE SRBIJE / galerija "Srbija", 27.12.-25.01.

2002. god.

SICEVO 2001 / slike, galerija "Srbija", 31.01.
STUDENTI ARHITEKTURE /radovi, Paviljon u Tvrdjavi, 28.02.-10.03. organizator Arhitektonski fakultet
SAVREMENO SLIKARSTVO NISA / slike i grafike, galerija "Srbija", 01.03.-31.03. u saradnji sa galerijom RAM ART
MILIVOJE NOVKOVIC / srtezi, salon 77, 05.03.-14.03.
RODOLJUB KARANOVIC / GRAFIKE,  Paviljon u Tvrdjavi, 15.03.-08.04.
BILJANA JANKOVIC / foto kolazi, Salon 77, 02.04.-20.04.
MILUTIN JOVANCIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 16.04.-25.04.
MILAN STASEVIC / slike, galerija "Srbija", 18.04.-08.05. posle otvaranja tribina Stasevic, Balancic
MIODRAG ROGIC / slike i crtezi, galerija "Srbija", 14.05.-21.05.; Paviljon u Tvrdjavi, 22.05.-06.06.
VLADAN RANdjELOVIC / skulpture, Salon 77, 23.04.-12.05.
NISKI CRTEZ 2002 / crtez, Salon 77, 22.05.-
NISKA STRIP REPUBLIKA / strip, Paviljon u Tvrdjavi, 07.06.-19.06. organizator Niski kulturni centar
STUDENTI STUDIJSKE GRUPE ZA PRIMENJENE UMETNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NISU / fotografija, Salon 77, 12.06.-26.06.
ALEKSANDRA SECANSKI / izlozba instalacija "Etno Balkan", Salon 77, 27.06.-09.07.
MIRKO NAJDANOVIC / grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 20.06.03.07.
ZORAN MATIC / cretezi, galerija Srbija, 04.07. - 19.07.
BRATISLAV RADOVANOVIC/ garfike i crtezi, Salon 77, 10.07. - 20.07.
IZBOR IZ KABINETA GRAFIKE NARODNE BIBLIOTEKE "STEVAN SREMAC" NIS, Galerija Srbija, 23.08. - 06.09.
MARINA PAVLOVIC, Salon 77, 04.09. -16.09.
DESET GODINA KOLONIJE POGANOVO, Paviljon u Tvrdjavi, 10.09. - 19.09.
DRAGAN COHA / grafika, Paviljon u Tvrdjavi, 19.09. - 29.09.
ALEKSANDRA DEDIC / slika, minijatura i skulptura, Salon 77, 24.09. - 21.10.
DRAGAN PERIC / izlozba bonsaia, Salon 77, 02.10. - 07.10.
FINSKE DIMENZIJE u sardnji sa Finskom ambasadom i Skupstinom grada / fotografia, Galerija Srbija, 10.10. - 20.10.
PROFESORI UMETNICKE SKOLE, Paviljon u Tvrdjavi, 10.10. - 30.10.
PREDRAG MIKALACKI FERDO CIKLUS "MARIONETA" / grafika, Salon 77, 16.10. - 28.10.
MILOS RADENKOVIC / skulpture, Salon 77, 31.10. - 14.11.
VAJARSKA KOLONIJA "GRIFON", Paviljon u Tvrdjavi, 01.11. - 13.11.
MIOMIR CVETKOVIC / skulpture i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 14.11. - 26.11.
URBANISTICKA RESENJA SELA, Galerija Srbija, 15.11. - 23.11.
NEDELJA MODE imago fesn, Paviljon u Tvrdjavi, 27.11. -02.12.
MIODRAG MIKA DESPOTOVIC / fotografije, Salon 77, 02.12. - 12.12.
DRUSTVO ARHITEKATA NISA, galerija Srbija, 03.12. - 07.12.
SLIKARSKA KOLONIJA "CLASSIC", Paviljon u Tvrdjavi, 06.12. -18.12.
LIKOVNI UMETNICI NISA CLANOVI ULUSA, Paviljon u Tvrdjavi, 18.12. - 10.01.2003.

2003. god.

EX LIBRIS u organizaciji BALKAN KULTA iz Beograda, Paviljon u Tvrdjavi, 17.01. - 30.01.
LIKOVNA KOLONIJA SICEVO 2002, galerija Srbija, 31.01. - 24.02.
DEJAN ANDJELKOVIC I JELICA RADOVANOVIC/ INSTALACIJE, OBJEKTI I VIDEO RADOVI, Paviljon u Tvrdjavi, 10.02. - 28.02.
MILAN BLANUSA / crtezi ciklus "Urban", galerija Srbija", 25.02. - 18.03.
UDRUZENJE AKADEMSKIH I PRIMENJENIH UMETNIKA LESKOVCA "LEART", Paviljon u Tvrdjavi, 04.03. - 23.03.
KORAKSIC PREDRAG I PATRIK SAPAT / karikatura "Balkan i svet kroz novinsku karikaturu", Galerija Srbija, 26.03. - 09.04.
ANDREJ CIKALO / crtezi i objekti, Salon 77, 03.04. -17.04.
NEBOJSA SIMIC "UROBOROS NISKO KLATNO" / prostorna instalacija, Paviljon u Tvrdjavi, 08.04. - 15.04.
DECIJI I RUCNI RADOVI PRODAJNOG KARAKTERA  u organizaciji Rotari Akta, Galerija Srbija, 10.04. -15.04.
BRANKA DJORDJEVIC, retrospektiva, galerija Srbija, 16.04. - 30.04.
ALEKSANDAR BLATNIK / slike serigrafije i gvasevi, Paviljon u Tvrdjavi, 17.04. - 03.05.
FRANCIN TURCOTTE / GRAFIKE I BIBLIOFILSKA IZDANJA, u saradnji sa Kandskom ambasadom i Centrom za graficka istrazivanja, Salon 77, 21.04. - 08.05.
WHITE, MALE AND STRAIGHT autor Venceslav Zenkov /fotografije, slike i video radovi, Galerija srbija, 09.05.0 -25.05.
IGOR MARSENIC / slike i crtezi, Salon 77, 15.05. -30.05.
6 - 6 autor DFragan Peric, Paviljon u Tvrdjavi, 16.05. - 29.05.
KEF Treci sajam kratke elektronske forme, Galerija Srbija, 26. i 27. maj.
NIS STRIP 2003, Galerija Srbija, 29.05. - 08.06.
Izlozba radova UMETNICKE SKOLE, Paviljon u Tvrdjavi, 01.06. - 10.06.
RADOMIR STANCIC "Trnovit Put" / Instalacija, Salon 77, 06.06. - 21.06.
ULUPUDS REGIONA NIS, Galerija Srbija, 10.06. - 01.07.
JOZEF VELCOVSKI, Paviljon u Tvrdjavi, 11.06. - 01.07.
MARIJA TOPALOVIC / slike, Salon 77, 23.06. -15.07.
ROLING STOUNSI / FOTOGRAFIJA U ORGANIZACIJI NISKOG KULTURNOG CENTRA, Galerija Srbija, 11.07. - 07.08.
IZ FONDA GSLU NIS, crtezi, Salon 77, 04.08. -14.08.
JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 1970-2003 /slike iz Fonda GSLU, Galerija Srbija, 07.08. - 02.09.
VIDOVDANSKI SALON u organizaciji Doma kulture Leskovac, Salon 77, 14.08. -05.09.
MIROSLAV ARSIC, slike, Galerija Srbija, 04.09. - 19.09.
KRARNEVAL U VENECIJI / fotografija ANDREJA MEROLA, Salon 77, 16.09. -22.09.
PERICA DONKOV /slike, Paviljon u Tvrdjavi, 18.09.-11.10
SLOBODAN JELISIJEVIC /slike, Galerija Srbija, 19.09.
PROFESORI UMETNICKE SKOLE DJORDJE KRSTIC, Galerija Srbija, 01.10. -11.10.
VESNA PAVLOVIC, grafike, Salon 77, 07.10. -30.10.
ZIVOJIN CELIC / slike, Galerija Srbija, 11.10.29.10.
IZLOZBA CVECA, Paviljon u Tvrdjavi, 18.10 - 21.10.
GORAN DESPOTOVSKI / fotoinstalacija, Salon 77, 01.11. -15.11.
LIKOVNI UMETNICI JUGOISTOCNE SRBIJE CLANOVI ULUSA, Galerija Srbija, 11.12. - 25.12.
NISKI CRTEZ 2003, Galerija Srbija, 13.11. - 10.12
NIS - GRAC / fotografije, Salon 77, 15.11.- 01.12.
MOMIR KNEZEVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 16.12. - 05.01.2004
MALA GRAFIKA NISKOG GRAFICKOG KRUGA, Galerija Srbija, 26.12. -15.01. 2004.

2004. god.

MIROSLAV ZIVKOVIC / slike, Paviljon u Tvrdjavi, 08.01. - 21.01.
SAVA SEKULIC, slike, Paviljon u Tvrdjavi, 23.01. - 11.02.
LIKOVNA KOLONIJA SICEVO 2003, Galerija Srbija, 29.01. - 16.02.
ZNAKOVITO, Izlozba znakakova i logotipova grupe autora iz Gornjeg Milanovca, Paviljon u Tvrdjavi, 12.02. -01.03.
NEUPOREDIVI IDENTITETI, Iz zbirke Muzeja savremene umetnosti Novi Sad, galerija Srbija, 18.02. -08.03.
LIKOVNA KOLONIJA VLASINA 2000 -2003, Paviljon u Tvrdjavi, 04.03. - 27.03.
NEVENKA STOISAVLJEVIC, grafike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 16.11. - 05.12.
DUSAN OTASEVIC, retrospektiva, Galerija Srbija, 09.03. - 28.03.
MARIJA STANOJLOVIC, keramika, Salon 77, 18.03. - 02. 03.
MILENA PAVLOVIC BARILI, gALERIJA sRBIJA, 30.03. -23.04.
VELJKO MILJKOVIC, slike iz ciklusa  "Ptice neznaju za granice", Salon 77, 06.04. - 14.04.
KATARINA RADOJKOVIC, crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 13.04. - 24.04.
LIDIJA UZELAC, kolazi, Salon 77, 20.04. -04.05.
LIKOVNA KOLONIJA DARIK RADIJA IZ SOFIJE, Galerija Srbija, 26.04. -06.05.
IZLOZBA DEKANA AKADEMIJA I FAKULTETA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETOSTI SCG, Paviljon u Tvrdjavi, 28.04. -19.05.
SASA PANCIC, crtezi i skulpture, Salon77, 06.05. -24.05.
BRANKA JOVANOVIC, instalacije, galerija Srbija, 20.05. - 02.06.
MANOLIS JANADAKIS, grafike, Paviljon u Tvrdjavi, 24.05. - 04.06.
MILJANA VUKOVIC, fotografije, Salon 77, 25.05. - 07.06.
IZLOZBA DECIJIH CRTEZA U ORGANIZACIJI PROTEKTE, Paviljon u Tvrdjavi, 04.06. -09.06.
MAJA SIMIC, kompjuterska grafika, Salon 77, 08.06. - 21.06.
IZLOZBA STUDENATA PETE GODINE FAKULTETA UMETNOSTI U NISU, Paviljon u Tvrdjavi, 10.06. -19.06.
NISKI STRIP, Galerija srbija, 04.06. - 16.06.
LJUBOMIR VUCINIC, crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 22.06. -16.07.
TATJANA STANKOVIC, slike, Salon 77, 01.07. -18.07.
IDEJA NE REALIZACIJA, u saradnji sa Gradskom galerijom iz Pozege, Paviljon u Tvrdjavi, 22.07. -08.08.
MIRIJANA PRVULOVIC SULER, slike, Salon 77, 05.08. -13.08.
MOJ SAN O SRBIJI, slike i fotografije grupe autora iz Francuske u saradnji sa organizacijom SenSovija iz Francuske, Paviljon u Tvrdjavi, 16.08. -26.08.
KENJI NAGAI, grafike, slike i crtezi, Paviljon u Tvrdjavi, 16.08. - 26.08.
MOMCILO MITIC I NOSIOCINAGRADE "MOMCILO MITIC", slike, Galerija Srbija, 08.09. -18.09.
IVAN ZDRAVKOVIC, fotografije iz ciklusa "Otvori me", Salon 77, 15.09. -25.09.
VESNA VASOVIC "Iskorak iz slike", slike i objekti, Galerija Srbija, 21.09. - 05.10.
RADOVI UCENIKA UMETNICKE SKOLE U NISU, Paviljon u Tvrdjavi, 29.09. - 15.10.
REGINA SMEKEN, fotografija, 20.10. - 03.11.
DRUSTVO ARHITEKATA NISA, Galerija Srbija, 26.10. - 01.11.
KSENIJA KOVACEVIC, slike, Salon 77, 28.10. -10.11.
SLIKARSKA KOLONIJA "CLASSIC 2003", Paviljon u Tvrdjavi,, 04.11. - 18.11.
SVI U PRIRODU, fotografija, Salon 77, 09.11. - 19.11.
NISKI CRTEZ, Galerija Sbija, 09.11. - 25.11.
MILENA STOJANOVIC, JELENA STOJKOVIC, NATASA DRAGISIC I SVJETLANA DOSEN, slike, Paviljon u Tvrdjavi, 24.11. - 14.12.
BRANKO NIKLOV "veliko spremanje", print, Galerija Srbija, 01.12. -16.12.
LIKOVNI UMETNICI JUGOISTOCNE SRBIJE CLANOVI ULUSA, Paviljon u Tvrdjavi, 08.12. - 21.12.
ULUS NIS, galerija Srbija, 16.12. - 12.01.
SLIKARSKA KOLONIJA "CLASSIS", Paviljon u Tvrdjavi, 22.12. - 15.01.
IZLOZBA MALE GRAFIKE NISKOG GRAFICKOG KRUGA, Paviljon u Tvrdjavi, 20.12. -14.01.

2005. god.

ULUPUDS-Regiona Nis, izlozbu otvorila Radmila Kostic, galerija Srbija, 18.01-05.02
ULUPUDS- drustva  regiona Nis,   galerija Srbija,                                       18.01-07.02
LIKOVNA KOLONIJA SICEVO, izlozbu otvorio D.Cirkovic, Paviljon,    21.01-10.02
ALEKSANDAR DEVIC, kompjuterske grafike, zlozbu otvorila Milica Todorovic,                     galerija  Srbija, 08.02-22.02
LIKOVNA KOLONIJA  SICEVO, izlozbu otvorio D. Cirkovic, Paviljon,  21.01-14.02
VIDOVDANSKI SALON, slike, skulpture, grafike, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Paviljon u Tvrdjavi, 16.02-27.02
MILICA VERGOT, 'Senke tehnologije' izlozbu otvorila Ljubica Jelisavac,
galerija Srbija, 24.02-17.03
BRANIMIR KARANOVIC,'Znaci i putokazi',fotokolaz, izlozbu otvorila
Milica Todorovic, Paviljon,  03.03-19.03
MARKO VISIC, crtez, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 17.03-06.04
DRAGAN PERIC, 'Obnova predmeta',  objekti, Tvrdjava,  05.04-19.04
SUZANA VUCKOVIC, grafike, Salon 77, 07.04-24.04
KOSTA BOGDANOVIC,skulptura, crtez i slika, izlozbu otvorila Rajka Lazic-kustos MSU Beograd, galerija Srbija, 14.04-10.05
DIVNA TILIC, grafike i kolazi, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Paviljon, 22.04-10.05
MILORAD MLADENOVIC, print instalacija, izlozbu otvorila Milica Todorovic,
Salon 77, 05.05-15.05
RADA SELAKOVIC, ''Zemlja  kosmografija'', slika, kolaz, print, video, izlozbu  otvorila Radmila Kostic, Paviljon, 13.05.-02.06
IVANA STANKOVIC, grafika, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 05-04.06
PERFORMANS, NATALIJA ZIVKOVIC, Salon 77, 05.06-06.06
...I  DIZAJN, industrijski dizajn,izlozbu otvorio Kosta Krsmanovic, Paviljon 08.06-22.06
STANISA RADOJLOVIC, objekti, Salon 77, 10.06-25.06
GRAFIKA TRI BALKANSKA GRADA; Sofija, Skoplje, Nis, autor Branko Nikolov u saradnji GSLU i Rezus centra, galerija Srbija, 29.06-17.07
STUDENTI PETE GODINE  ODSEKA ZA LIKOVNE UMETNOSTI FU/ klasa prof. Djure Radonjica, slike, Paviljon, 22.06-02.07
PETAR CANEV/ Bugarska,''Objekti halucinacije'',fotografije i printovi, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77, 23.06-07.07
ZAVRSNI RADOVI STUDENATA PETE GODINE ODSEKA ZA PRIMENJENE UMETNOSTI FU u Nisu, Paviljon, 04.07-12.07
''20/21''autor izlozbe GORAN PETROVIC, Paviljon, 15.07-30.07
IZLOZBA IZ FONDA LIKOVNE  KOLONIJE SICEVO 1964-2004, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon / slike /, Salon /grafike i sculpture /, 11.08-29.08
KRISTINA RISTIC, crtez, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 25.08-16.09
RETROSPEKTIVNA IZLOZBA NADEZDE PETROVIC, slike, izlozbu otvorila Ljubica Miljkovic, Paviljon, 02.09-26.09
VESNA DJURICIC,ciklus''Grafike snega. Kristali'', print, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 28.09-25.10
PROFESORI UMETNICKE SKOLE u Nisu, Paviljon, 30.09-10.10
SIMONIDA DJORDJEVIC, slike, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Paviljon,18.10-30.10
DRUSTVO ARHITEKATA NIS, Paviljon, 01.11-05.11
DRUSTVO URBANISTA, Paviljon, 06.11-12.11
SLIKARSKA KOLONIJA 'CLASSIC', Paviljon, 22.12-15.01

2006. god.

LIKOVNA KOLONIJA "SICEVO 2005", izlozbu otvorio Nenad Gasevic, Paviljon u Tvrdjavi, 24.01.- 06.02.
DANI JAPANSKE KULTURE, slike iz Fonda GSLU, bonsai..., Izlozbu otvorio japanski ambasador Nagai, Paviljon u Tvrdjavi, 07.02.-14.02.
ULUPUDS regiona Nis, izlozbu otvorio Miodrag Andjelkovic, Paviljon u Tvrdjavi, 16.02. - 10.03.
LIKOVNI UMETNICI SLOVENACKE KULTURNE ZAJEDNICE "FRANCE PRESERN" U Nisu: Franc Curk, Slaviva Curk, Natasa Kodela, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77, 18.02. - 27.02.
PREPOZNAVANJE, Krusevac, cacak, Nis, Kraljevo, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon u Tvrdjavi, 16.03.-10.04.
INGER LISE RASMUSSEN, iz ciklusa Beograd, Akademija, i pariz, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 30.03.-15.04.
PAL DECOV, slike iz ciklusa "U dodiru s prirodom", izlozbu otvorila sonja Vukasinovic, Paviljon u Tvrdjavi, 11.04.-10.05.
STEVAN KITIC, slike iz ciklusa Demografija", izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77, 17.04.-04.05.
LJILJANA STOJANOVIC, "Mala graficka forma 1977 - 2006", izlozbu otvorila Vesna Todorovic ist. umet. iz Beograda, Salon 77, 05.05.-21.05.
38. KONKURS KARIKATURE ZA NAGRADU "PJER", organizatori Nis art fondacija i vecernje novosti, Galerija Srbija, 08.05.-15.05.
BRANA OMCIKUS, instalacija, reljfi, Paviljon u Tvrdjavi, 11.05. -31.05.
OTO DIKS 1920 - 1924, saradnja sa gete institutom, Izlozbu otvorila Radmila Kostic, Galerija Srbija, 15.05.-30.05.
BILJANA JANKOVIC, slike "Percepcija i participacija", izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77 i Galerija NKC, 23.05. -07.06.
STRIP - Nis 2006, u organizaciji "Caj ... odlican", Paviljon u Tvrdjavi, 01.06. - 10.06.
Generacija 83 - 85 prof. Momcila Mitica, Umetnicke skole u Nisu, (Katarina Djordjevic, Branislav Nedeljkovic, Katarina i Zoran Aleksic), izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Galerija Srbija, 02.06. - 20.06.
PREDRAG VUKICEVIC, slike i instalacije, "In the middle of nowhere", izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77, 08.06. - 21.06.
STUDENTI V GODINE FAKULTETA UMETNOSTI U NISU, izlozbu otvorila prof. katarina Djordjevic, Paviljon u Tvrdjavi, 13.06. - 05.07.
ZORAN TODIC,  "Govori srpski da te ceo svet razume", izlozbu otvorila Radmila Kostic, Galerija Srbija, 22.06. - 09.07.
JELENA TODOROVIC, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 27.06. - 12.07.
MIRKO OGNJANOVIC, printovi, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Paviljon u Tvrdjavi, 06.07.-24.07.
"PUT DUVANA U SRBIJI", izlozba Etmoloskog muzeja iz Beograda i Narodnog muzeja u Nisu, galerija Srbija, 11.07.-30.07.
KANAMI MORITA, grafike, izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Salon 77, 28.07.-12.08.
BORIVOJE STEVANOVIC 1878 - 1976, retrospektivna izlozba slika, izlozbu otvorila Ljubica miljkovic muzejski savetnik narodnog muzeja u Beogradu, Paviljon u Tvrdjavi, 03.08.-31.08.
DEVETORO SAVREMENIH ENGLESKIH UMETNIKA,izlozbu otvorila M. Todorovic,Galerija Srbija, 04.08.-16.08.
SAVREMENE BUGARSKA UMETNOST, radovi 22 umetnika po izboru Stivena Stefanova, koji je i otvorio izlozbu, Galerija Srbija, 17.08.-02.09.
DUSAN MIKONJIC, crtezi, Izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 29.08.-13.09.
RADOMIR DAMNJANOVIC DAMNJAN, retrospektivna izlozba slike i fotografije, izloz. otv. Milica Todorovic, Galerija Srbija, 05.09.-28.09.
U CAST ZORANA MARIJANOVICA (1948-2003), grafika, izlozbu otvorio Petar Ognjanovic, Paviljon u Tvrdjavi, 15.09.-30.09.
OLIVERA STANKOVIC, slike, Salon 77, 19.09.-04.10.
UCENICI UMETNICKE SKOLE, izlozbu otvorio Svetomir Arsic Basara, Galerija Srbija, 01.10.-17.10.
DELA STUDENATA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA- RESENJA ENTERIJERA, Oaviljon u Tvrdjavi, 03.10.-11.10.
NIKOLA MARKOVIC, slike i crtezi, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 05.10.-20.10.
IZLOZBA CVECA, JKP Medijana, Paviljon u Tvrdjavi, 11.10.-19.10.
MIODRAG ANDJELKOVIC, retrospektivna izlozba 1971-2006, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon u Tvrdjavi, 24.10.-15.11.
SALON ARHITEKTURE, galerija Srbija, 31.10.-06.11.
SVETOMIR ARSIC BASARA, skulpture, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Galerija Srbija, 14.11.-
NISKI CRTEZ, izlozbu otvorila Radmila Kostic, paviljon u Tvrdsjavi, 28.11.-20.12.
SEMSA GAVRANKAPETANOVIC, izlozbu otvorila Vesna Todorovic is. umet. iz Beograda, Paviljon u Tvrdjavi, 21.12.-14.01.2007.

2007. god.

IZLOZBA LIKOVNIH UMETNIKA NISA CLANOVA ULUS-a, izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Paviljon u Tvrdjavi, 18.01.-02.02.
LIKOVNA KOLONIJA "SICEVO 2006", izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon u Tvrdjavi, 08.02.-28.02.
STRIP RADIONICA SREDNJE UMETNICKE SKOLE U NISU, strip, Salon 77, 26.03.-04.04.
ERVIN CATOVIC, izlozbu otvorio Srdjan Markovic, Paviljon u Tvrdjavi, 06.03.-26.03.
MILAN CILE MARINKOVIC, izlozbu otvorila Sonja Bukasinovic, Galerija Srbija, 09.03.-25.03.
ALEKSANDAR MLADENOVIC LEKA, grafika, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon u Tvrdjavi, 27.03.-
GORAN RISTIC, slike, izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Salon 77, 05.04.-24.04.
JELENA SALINIC, crtezi, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Salon 77, 25.04.-15.05.
MIRON MUTAOVIC, crtezi, slike i instalacija, Paviljon u Tvrdjavi, 17.04.-08.05.
JESENJA GRAFICKA RADIONICA - oktobar 2006, grafika(Simonida Djordjevic, Ana Bondzic, Zoran Grmas, dejan Stojanovic), izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Paviljon u Tvrdjavi, 11.05.-28.05.
FRANCUSKA SKOLA STRIPOA FRANSOA BUK I 40 AUTORA, u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, Izlozbu otvorio Zoran Janjetov, Galerija Srbija, 15.05.-29.05.
ALEKSANDRIJA AJDUKOVIC, fotografija, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 11.05.-04.06.
DUSAN JUNACKOV, slike, Paviljon u Tvrdjavi, 29.05.-17.06.
PETAR OMCIKUS I KOSA BOKSAN "60 GODINA SLIKARSTVA", slike, izlozbu otvorio Sreto Bosnjak, Galerija Srbija, 31.05.-21.06.
STOJA DZEBRIC, mala grafika, izlozbu otvorila Vesna Todorovic, Salon 77, 07.06.-25.06.
DIPLOMSKA IZLOZBA STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI U NISU, Paviljon u Tvrdjavi, 19.06.-10.07.
ALEKSANDAR VELCEV (Bugarska), fotografija, izlozbu otvorila kustos iz Sofije Stefanija, Salon 77, 26.06.-20.07
GODISNJA IZLOZBA ULUPUDS-a regiona Nis, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Galerija Srbija, 05.07.-05.08.
MAIRIN GRANT (Irska), crtezi i slike, izlozbu otvorila Milica Todorovic, Paviljon u Tvrdjavi, 24.07.-06.08.
JELENA RANCIC, naziv izlozbe "mera coveka" bez zvanicnog otvaranja, Paviljon u Tvrdjavi, 07.08.-23.08.
IMPRESIONIZAM U SRBIJI IZ ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU, autor izlozbe L:jubica miljkovic koja je otvorila izlozbu, Galerija Srbija, 14.08.-07.09.
VESNA STAJCIC, slike, izlozbu otvorila Sonja Vukasinovic, Salon 77, 21.08.-10.09.
DUSANKA BOTUNJAC, tapiserije, izlozbu otvorio Milic Petrovic, Paviljon u Tvrdjavi, 24.08.-15.09.
LJUBISA PESIC, crtezi, izlozbu otvorila Radmila Kostic, Salon 77, 13.09.-02.10.
VASILIJE PEREVALOV, retrospektivna izlozba, izlozbu otvorio Vojislav Devic, Paviljon u Tvrdjavi, 18.09.-07.10.
PET GODINA FAKULTETA UMETNOSTI U NISU, izlozbu otvorio rektor niskog Univerziteta dr. Bubanj, Galerija Srbija, 03.10.-20.10.
PROFESORI UMETNICKE SKOLE, izlozbu otvorio nacelnik za prosvetu nisavskog okruga Dragan Gejo, Paviljon u Tvrdjavi, 18.10.-
BRANKO CVETKOVIC, slike i crtezi, bez zvanicnog otvaranja, Salon 77, 04.10.-18.10.
IZLOZBA DRUSTVA ARHITEKATA I URBANISTA, galerija Srbija, 26.10.-13.11.
NISKI CRTEZ, izlozbu otvorila Sonja Vukasninovic, galerija Srbija, 16.11.-08.12.
BOZIDAR PLAZINIC, izlozba slika, izlozbu otvorio dr Slobodan Lazarevic, Galerija Srbija, 12.12.-12.01.
LIKOVNA KOLONIJA "SICEVO 2007", izlozbu otvorila Radmila Kostic, Paviljon u Tvrdjavi, 14.12.-15.01.