G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
 
 
 
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
REZULTATI KONKURSA
GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ
ZA IZLAGANjE U 2021. GODINI
Savremena japanska grafika

Paviljon u Tvrđavi od 9. 3 do 23. 3. 2021. godine
JAPANSKA GRAFIKA U NIŠU

Ljubitelji umetnosti imaće priliku da od utorka, 9. marta 2021. godine uživaju u ekskluzivnoj postavci najnovijih radova savremene japanske grafike malog formata, realizovanih  u različitim tehnikama i likovnim izrazima.

„Radi se o grupi od 60 likovnih stvaralaca, članova Udruženja japanskih grafičara, umetničke formacije koja je osnovana još 1931. godine, i od tada veoma aktivno nastupa na izložbama svuda po svetu sa ciljem promocije japanske umetničke grafike na međunarodnom nivou, a status jedinog japanskog udruženja profesionalnih grafičara dobilo je 2013. godine“, objasnila je autorka projekta dr.um Snežana Petrović sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, dodavši da izložba ima za cilj promociju japanske kulture grafičkog lista. Pre Niša izložba je bila predstavljena i u Novom Sadu u Galeriji „ La Vista“.

Na postavci su zastupljene grafike malog formata, realizovane u različitim tehnikama visoke, duboke, ravne, propusne i digitalne štampe.

Sagledavajući izložbu u celini uočava se mnoštvo različitih poetika od figurativnog do apstraktnog izraza. „Krećući se između znakovnih, simboličkih, asocijativnih, geometrijskih, stilizovanih ili realističkih prizora, japanski grafičari makar u minijaturnom segmentu svog rada zadržavaju barem mrvicu tradicionalnog, najočiglednijeg u hvatanju fragmenta, trenutka, kratkog isečka iz realnog ili izmaštanog univerzuma“, zaključila je prof. dr. Jasna Jovanov istoričar umetnosti.

Saradnju sa japanskim Udruženjem uspostavila je novosadska grafičarka Snežane Petrović i ova postavka grafike malog formata rezultat je njenog angažovanja. Potsetimo se da je Snežana Petrović 2018. godine bila učesnik saziva Grafičke radionice u Sićevu, a da je 2019. godine realizovala izložbu „Mali kabinet misterije“ u Salonu 77 u niškoj tvrđavi .
Yuichiro Ishibashi, Posle sna, 2020, drvorez, 21x29.7cm
Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte,
Oficirski dom, 23. mart - 10. april 2021.
Od danas publika u Nišu će u galeriji u Oficirskom domu moći da poseti izložbu „Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte“.
Aleksandar Ivanovič Medvedev jerođen 1900. godine u Melitopolju u Rusiji. Sa vrlo dobrim uspehom završio Melitopoljsko realno sveučilište. U nameri da se posveti studijama arhitekture  upisuje Tehnički fakultet u Harkovu. Zbog revolucionarnih sukoba prekida studije i sa više svojih vršnjaka iz sveučilišta 1919. godine postaje pitomac Vojne artiljerijske akademije u Odesi. Kao dobrovoljac se 1920. godine pridružuje Vrangelovim oružanim snagama i za iskazanu hrabrost u borbama za jug Rusije dobija Georgijevski krst. U nameri da upiše studije arhitekture u Parizu pridružuje se talasu emigranata na Krimu. Naredne dve godine provodi u Turskoj i Bugarskoj u pokušaju da zaradi dovoljno novca za nastavak putovanja do Pariza. Godine 1922. kreće iz Sofije i zaustavlja se u Beogradu. Na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu upisuje studije arhitekture, koje završava 1929. godine. Po završenim studijama odlazi u Banja Luku, gde učestvuje na konkursima i gde je bio nadzornik za izradu više značajnih objekata. Sa porodicom 1935. godine prelazi u Niš, gde otvara privatni projektni biro i počinje delatnost kao ovlašćeni civilni arhitekta. U njegovom birou je u periodu 1935-1939. godina radilo desetak stalnih i povremenih saradnika i u tom periodu isprojektovao je više od stotinu  različitih privatnih i javnih objekata. Nakon Drugog svetskog rata, pored posla u birou, radio je i kao profesor u srednjoj tehničkoj školi. Po formiranju Biroa za projektovanje i nadzor, 1952. godine je angažovan da rukovodi njime. Od 1960 do 1964. godine radi u Investprojektu, kada se penzioniše. Preminuo je 1984. godine. Među njegova najznačajnija ostvarenja spadaju zgrada Berze rada (Kej Kola srpskih sestara), Dom šegrtske omladine, odnosno zgrada Skupštine Opštine u Nišu (Nikole Pašića).
Autor izložbe „Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte“ je mr Mihailo Medvedev. Potsetimo se toga da je mr Mihailo Medvedev priredio istoimenu monografiju, koju je 2012. godine izdalo Društvo arhitekata Niša. Tokom trajanja izložbe on će održati prezentaciju sa istom temom, kojoj će u ime Saveza inženjera i tehničara Srbije prisustvovati dr Igor Marić, predsednik.

Izložbu „Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte“ organizuje Galerija savremene likovne umetnosti Niš u produkciji Saveza inženjera i tehničara Srbije i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Izložba će trajati do 10. aprila, a o terminu prezentacije javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Savremena japanska grafika, Paviljon u Tvrđavi, 9 - 23. mart 2021, 12 - 17 sati.        -          Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte, Oficirski dom, 23. mart - 10. april 202, od 12 do 17 sati.